Monday, June 11, 2012

 

UN MANDAT A CEGUES - art. Regió 7

UN MANDAT A CEGUES Hem complert ja el primer any de mandat municipal, i mai havíem tingut tantes incerteses, davant nostre. En alguns casos hem retornat trenta anys enrere, quan ningú sabia què podien fer les altres administracions. Què podien fer, o què volien fer ? perquè algunes tot just iniciaven la seva trajectòria(governs regionals), i altres, afrontaven una etapa radicalment diferent a les anteriors( diputacions). Ara i aquí, els qui tenim càrrecs municipals no sabem res del què ens espera. Sentim rumors o llegim iniciatives que no sabem si es duran a terme , o no, i en quines condicions. Temes tant rellevants com modificar el mapa municipal, no està clar si realment es vol tirar endavant, o va ser un globus sonda. Modificacions en la Llei de Règim Local ( la constitució dels municipis) , provoquen inquietud i incertesa perquè ningú té clar cap on volen anar. I així, podríem seguir amb un altre gran nombre de temes, d’enorme importància. Però, a aquestes alçades en altres mandats, ja teníem clares les vies de finançament de projectes importants pels nostres pobles i ciutats. En aquest moment, només la Diputació de Barcelona ha aprovat tirar endavant un pla de Concertació Local, similar al que varen ser anteriors plans de subvencions, si bé amb algunes novetats, lògiques en una institució governada per CiU i el PP, en comptes del PSC. De totes maneres, dintre d’uns dies sabrem exactament els imports, i destins que podrem donar a les peticions de cada municipi. També sabrem si realment la Generalitat podrà retornar els diners deixats per aquesta institució per pagar una part dels seus deutes. Però, per contra no sabem res sobre les intencions de la Generalitat. Tots els ajuntaments esperen poder disposar d’un nou pla del PUOSC ( pla únic d’obres i serveis de Catalunya), vital per poder fer inversions d’una certa rellevància. Davant aquestes incerteses, tenim altres decisions que han portat els ajuntaments a una situació caòtica , a nivell pressupostari. La Generalitat unilateralment ha acordat rebaixar subvencions per escoles bressol, escoles de música, i altres serveis escolars. Igualment anuncia noves retallades en aportacions per activitats de tota mena, de manera que la inseguretat és total, en tot el que un ajuntament depenia d’altres institucions. Qui tenia l’ajuntament en ordre, s’ha trobat amb improvisacions constants que obliguen a fer previsions, a cegues. Aprovar quotes, matrícules, ajuts, etc, s’ha convertit en un problema d’impossible solució mentrestant no siguin segures les aportacions externes. I ara per ara, res és segur, de manera que toca paralitzar projectes, congelar serveis, incrementar quotes a les palpentes, i esperar a veure el resultat. Tot el contrari del que havíem fet fins ara. Tot el contrari del que es recomana a una administració pública, en la qual la planificació i programació son eines essencials. I el més preocupant és no veure un final proper a l’actual situació. El mandat municipal és de quatre anys i ja sol ser curt per poder emprendre determinats projectes. Hem passat ja el primer any i encarem el segon amb més incertesa que l’anterior. Difícilment tindrem un mandat ben aprofitat. Ens obliguen a governar a cegues. Joan Roma i Cunill, President del Consell de la Fed. XI del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?