Friday, June 22, 2012

 

PROPOSTA DE PACTE LOCAL - PSCIMPORTANT REUNIÓ ALCALDES I REGIDORS PSC.
Ahir al vespre, va tenir lloc a la seu del PSC a Barcelona, una reunió convocada per la Secretaria de Política Municipal, per tractar temes realment importants i urgents.
Queda clar que ens trobem davant una situació mai vista ni mai somiada. La conjunció de polítiques perjudicials pels ajuntaments, tant a Catalunya com a Espanya. Pocs recursos, retall de l’autonomia municipal, incertesa sobre el futur, improvisació en tots els grans temes i sectors, etc.
Les informacions donades no permeten cap optimisme, i segurament alguns dels projectes plantejats pels ajuntaments no trobaran ajuts. No queda gens clar què passarà amb el PUOSC. Si és que es convoca, quin import d’ajuts contindrà. Quins seran els ajuts per activitats tant importants com les escoles – bressol, les de música, etc.
Es respirava un aire de total incertesa davant anuncis del Govern que son modificats cada setmana. La falta de planificació i programació de la Generalitat i el Govern Central obliga els ajuntaments a prendre decisions sense cap garantia de col.laboració i cooperació.
Es fa difícil , en aquestes circumstàncies, gestionar un ajuntament amb la previsió i eficàcia indispensables. Davant aquestes incerteses, evidentment que alguns serveis hauran de ser revisats i qüestionats, per falta de finançament.
En els propers dies es produiran diverses reunions al més alt nivell, per intentar arribar a un PACTE LOCAL, entre Generalitat i ajuntaments, primer, i amb el Govern Central, a continuació. Si volem que la qualitat de vida aconseguida en tots aquests anys de democràcia no caigui, fa falta la conjunció d’esforços de tots, i un lleial acord, d’obligat compliment.
La previsió és fer noves reunions, per fer un seguiment de les propostes presentades, i dels resultats obtinguts. I veure com pot quedar la Modificació de les Lleis de Bases de Règim Local, fonamentals pel futur municipal.
Joan Roma, alcalde de Borredà


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?