Thursday, June 21, 2012

 

PLANIFICACIÓ DE MANDAT- BORREDÀGRANS PROJECTES DE MANDAT – BORREDÀ
En el Ple Municipal Ordinari celebrat ahir, a les 7 de la tarda, es va donar compte de la Liquidació del Pressupost 2011, amb un resultat positiu de 8.214,16 euros. L’alcalde va manifestar la satisfacció per mantenir sanejat l’estat de les finances municipals, tot recordant que la liquidació de l’exercici 2010, havia donat un resultat positiu de 5.714 euros, de manera que dos dels anys més complicats de les finances municipals arreu del país, havien estat favorables, en el cas de Borredà.
Aquesta bona gestió dels recursos municipals, permet garantir el pagament de totes les despeses a 60 dies, i fer front a les inversions corrents, sense cap especial dificultat. Igualment va informar de trobar-se al dia en matèria creditícia, per la qual cosa, es va comprometre a seguir governant sota els mateixos principis dels darrers anys.
En el mateix ple, i per unanimitat dels dos grups municipals (PSC i CiU) es va acordar adherir-se al pla de concertació local de la Diputació de Barcelona i apostar per un gran projecte de mandat, com és el CONDICIONAMENT DEL CASC ANTIC, primera fase, consistent en renovar totalment el Carrer Manresa, que fa les funcions de carrer major de Borredà.
Aquest projecte està valorat en 500.000 euros, i consisteix en aixecar tot el carrer des de l’entrada del poble fins a la Plaça Major, i renovar xarxa de clavegueram, posant-la doble, per recollir i separar les aigües pluvials, renovar xarxa d’aigua, i noves connexions a les cases, etc. Aquest és un projecte considerat d’urgència, degut a l’antiguitat de les instal·lacions i del propi paviment.
Aquest projecte es portarà a la Diputació per aconseguir l’ajut màxim possible, i afegir-hi algun altre ajut que pugui procedir de la Generalitat, via PUOSC. La proposta és aconseguir finançar-lo al 100% amb subvencions.
El segon gran projecte, que ja disposa de tot el finançament necessari per dur-lo a terme és la CONSTRUCCIÓ DEL MAGATZEM MUNICIPAL I PARC INFANTIL, per un import de 400.000 euros que ja està inclòs en el PUOSC 2011, i serà adjudicat cap a finals d’aquest any, per poder-lo executar durant l’any vinent. La pròrroga concedida per la Generalitat, a tots els ajuntaments, ha fet posposar la convocatòria d’adjudicació, i l’alcalde va informar que es farà a partir de setembre.
Un tercer projecte, pendent de trobar subvenció serà el d’instal·lar UNA PLANTA POTABILITZADORA, per millorar la qualitat de l’aigua, i facilitar la descalcificació . Aquesta planta aniria al costat del dipòsit general d’aigua i té un cost de 60.000 euros. Aquesta proposta fou presentada pel cap de llista de CiU, i fou acceptada per unanimitat.
Un quart projecte, amb tot el finançament ja consolidat, és la MILLORA INSTAL·LACIONS D’AIGUA, amb un import de 36.000 euros, concedits per la Diputació de Barcelona i que a partir del mes de setembre es durà a terme. Consisteix en instal·lar telecontrol per controlar volums d’aigua en els dipòsits d’aigua, sistema de buidatge de xarxa general, millores en la captació d’aigua, i instal·lació d’un nou clorador en un dels dipòsits sectorials.
Aquests son els principals projectes de mandat, dels quals ahir l’alcalde en va donar compte en el Ple i varen aconseguir la unanimitat dels membres del Consistori. En el cas de que el PUOSC sigui convocat, i amb recursos suficients, el cinquè gran projecte seria el de CONDICIONAMENT DEL CASC ANTIC, SEGONA FASE, consistent en la renovació total del Carrer de la Font, el més antic del casc urbà i per on entra una de les dues grans canonades d’aigua que alimenten el poble. L’import d’aquesta actuació se situa en els 240.000 euros.
Disposem ja dels projectes corresponents i estem en condicions de tirar-los endavant, des del moment en que tinguem el finançament adequat.
Joan Roma, alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?