Monday, June 04, 2012

 

NOVA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ - PER MILLORA INSTAL.LACIONS AIGUA

MILLORA INSTAL•LACIONS AIGUA – BORREDÀ L’any passat, l’ajuntament va demanar un estudi de millores a realitzar en la xarxa de subministrament d’aigua municipal, a la Diputació de Barcelona. Fruit d’aquest estudi varen aparèixer diverses propostes, molt interessants, les quals varen donar peu a presentar una petició de subvenció per dur-les a terme. Ara la Diputació ens ha comunicat la concessió d’una subvenció per un import de 36.562,00 ( trenta – sis mil cinc-cents seixanta – dos euros) destinats a executar 4 de les propostes presentades. De fet, la totalitat de les millores de la xarxa. Amb aquest import podrem : Automatitzar la captació d’aigua a la zona de Cabanes, mitjançant un mecanisme d’obertura i tancament , en funció de la qualitat de l’aigua. Un sistema molt important, per evitar les partícules en suspensió, en cas de pluges intenses, o altres fenòmens meteorològics. Evitarà molts viatges dels treballadors de la brigada. Instal•larem un nou equip de cloració en el dipòsit de Capdevila, que dona servei a unes quantes cases de pagès, just en el límit de Borredà amb Vilada. També construirem una arqueta amb aixetes de buidatge , molt a prop del Molí de Sobirà. Això permetrà que periòdicament es pugui buidar tota la canonada general que ve de Cabanes i porta l’aigua cap al dipòsit general de Sobirà. I finalment, disposarem d’un sistema de telecontrol, mitjançant el qual sabrem en tot moment els nivells d’aigua que tenen els diferents dipòsits. Aquest sistema estalviarà molts viatges a la brigada, i facilitarà un control de la disponibilitat d’aigua, sigui en els dipòsits de Sobirà, de Cal Gall, o de Campalans. En definitiva, aquesta subvenció permetrà tancar la modernització de tota la xarxa d’aigua que va començar l’any 1992, amb la complerta substitució de les instal•lacions que en aquell moment donaven servei al poble. A dia d’avui tenim una xarxa perfectament adaptada a les necessitats actuals, tant a nivell de quantitat com de qualitat. Joan Roma, alcalde de Borredà.





<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?