Thursday, June 07, 2012

 

MÉS DENUNCIES ADMINISTRATIVES I JUDICIALS, ARXIVADES

QUATRE NOVES DENÚNCIES ADMINISTRATIVES, ACABEN EN ARXIU. Seguint la mateix tònica de mesos enrere, poc a poc, però de manera constant totes les denúncies administratives, presentades per una persona realment especial, acaben arxivades , per no trobar-hi cap mena de fonament. De fet algunes d’elles ja son repetició d’altres d’anteriors, que en el seu dia, ja no varen ser objecte de cap expedient administratiu, i ara, per falta de material nou, la mateixa persona insisteix en coses que estan resoltes, o no tenen cap mena de veracitat. Ja ho dèiem en un anterior escrit, que a cada poble hi ha algunes persones sense feina, sense amistats, i necessitades de cridar l’atenció en algun tema o altre. A falta de millors coses a fer, es dediquen a buscar suposades carències, faltes o insuficiències, i envien denúncies a tort i a dret, a administracions que ni tenen competència en el que denuncien, ni poden actuar a falta d’informació. A la vista d’aquestes denúncies, opten per arxivar-les. Així ha passat en els darrers dies amb 4 denúncies administratives. El mateix ha passat amb dues denúncies judicials que han estat arxivades per no haver-hi trobat cap mena de base legal per tirar-les endavant. En aquest cas el Jutjat ha procedit al seu arxiu, considerant que en cap moment s’han aportat proves ni fonaments per haver presentat la denúncia. I com és lògic, sense cap mena de prova, i cap mena de fonament, no es pot actuar contra ningú. En aquet cas, doncs, hem de donar compta del total fracàs de totes les accions empreses per la mateixa persona, a nivell administratiu i a nivell judicial. Per altres informacions que ens han arribat, altres 3 denúncies administratives estan a punt de ser resoltes amb propostes d’arxiu, i dues altres actuacions judicials també està previst que siguin arxivades en els propers dies. Com es pot comprovar, la quantitat mai garanteix la qualitat, i encara menys a nivell administratiu i judicial. Hi ha persones que creuen veure irregularitats on no hi ha res més que actuacions plenament rigoroses, i ajustades a la legalitat. El poble de Borredà ha anat millorant totes les seves infraestructures, equipaments i serveis de manera que tinguin una alta funcionalitat, i s’ajustin als requeriments legals. Queden unes poques obres pendents de tramitació i execució que seran dutes a terme en els propers mesos. Pel que fa al funcionament diari, sempre s’ha tingut en compte, el ple respecte a la legalitat i a la bona gestió. D’aquí que sigui lògic l’arxiu de tots els temes pendents, producte de denúncies sense cap base legal. Ara donem compte d’aquestes 4 resolucions administratives, i 2 de judicials, i properament donarem compte de la resta que queden pendents d’arxiu definitiu. Joan Roma, President del Consell de Fed. XI del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?