Thursday, May 24, 2012

 

UN ANY DESPRÉS - art. Regió 7

AL CAP D’UN ANY DE MANDAT Estem ja al final del primer any de mandat municipal. En queden tres més, per completar el vuitè mandat , des de la recuperació de la democràcia. Serà difícil completar-lo, i res serà igual, quan arribem al final. Tant el govern central, com la Generalitat, han oblidat els ajuntaments, en el finançament i sempre han trobat excuses per deixar-ho per a més endavant. Només els 7 anys de govern d’esquerres es va avançar en una millora de les finances municipals, traduïda en majors ingressos, procedents del Fons de Cooperació Local, de lliure disposició i en funció no solament dels habitants del municipi, sinó també del territori. També hi hagueren dos plans d’inversions especialment importants, coneguts pels plans “Zapatero” els quals varen permetre realitzar multitud d’obres arreu del país. A la nostra comarca , encara son visibles molts dels cartells que anunciaven aquestes obres. Es curiós constatar que molts parlen de balances fiscals, de desequilibris territorials, de transvasament de recursos, de centralisme, etc, però obliden els desequilibris que es produeixen dintre de Catalunya, per part del govern de CiU. Ara mateix, la tímida descentralització començada pel govern tripartit, està sent desmuntada per Govern Mas. Sota l’excusa de falta de finançament, s’ha aparcat, per no dir anul•lat , la descentralització de Catalunya en vegueries o regions. Els plans d’ajuts per inversions municipals, estan sota mínims. Es més, ningú explica si hi haurà o no, propers plans (PUOSC). Es parla d’una nova convocatòria per 5 anys, però amb una xifra ridícula , a repartir entre els 947 municipis de Catalunya. També planeja sobre tots els ajuntaments, el rumor, la proposta o el perill d’una agrupació indiscriminada de municipis, que si es fes realitat , suposaria “trinxar” el mapa actual. I quan diem “trinxar” volem dir , decidir des d’un despatx a Madrid o a Barcelona, com s’han de governar els ciutadans d’un determinat territori. Imaginem-nos què passaria si es portés a terme, un mapa de municipis amb 20.000 habitants. Voldria dir que tot el Solsonès passaria a ser un sol municipi, amb un sol ajuntament, i encara gràcies perquè hauria de sumar alguns altres petits pobles del voltant. Que ningú cregui que son xifres inventades. Aquesta és una proposta de màxims, però n’hi ha d’altres que voldrien fixar el mínim d’habitants en els 5.000 habitants. En el nostre cas, només quedaria Solsona capital, dintre d’aquest límit i els altres podrien ser agrupats. Al cap d’un any de mandat, tenim aquesta i moltes altres inquietuds, davant un govern central que “mana”, però no governa. I tenim un govern de la Generalitat desorientat, amb moltes paraules i pocs fets. Moltes de les decisions preses en matèria municipal, vulneren competències de l’Estatut de Catalunya, i tanmateix CiU governa Catalunya amb els vots del PP, i no veiem una defensa clara dels ajuntaments. I hem de recordar que bona part dels deutes dels ajuntaments, provenen de l’impagament de subvencions de la Generalitat. No és gens seriós queixar-se dels incompliments de Madrid, quan incompliments similars, els està duent a terme el Govern de CiU. Agrupació Socialista del Solsonès.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?