Thursday, May 31, 2012

 

RETARD COBRAMENT PRIMER TRIMESTRE - AIGUA

RETARD COBRAMENT PRIMER TRIMESTRE – AIGUA La Generalitat ha modificat el cànon que aplica sobre els rebuts de subministrament d’aigua i això ha motivat un canvi en tota la programació de l’Organisme de Gestió Tributària al qual tenim delegat el cobrament. Per aquest motiu el primer trimestre 2012, no s’ha posat a cobrament a l’espera de tenir resolt el tema. De totes maneres i per part de l’ajuntament, les lectures es fan igualment com sempre, per trimestres i a finals de juny, farem la lectura del segon trimestre, però que tothom sàpiga que el retard no és degut a cap causa estranya, sinó a l’adaptació al nou sistema tributari. Joan Roma, alcalde de Borredà

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?