Sunday, May 13, 2012

 

MOCIÓ MANTENIMENT PARTIT JUDICIAL

A FAVOR DE MANTENIR EL PARTIT JUDICIAL DE BERGA Darrerament hem tingut diverses reunions d’alcaldes, per tractar el tema de la possible desaparició del partit judicial de Berga, i la seva adscripció al de Manresa. Tot i que la Generalitat diu que aquesta proposta no pot afectar l’organització judicial de Catalunya, hem de malfiar-nos d’un projecte que contempla deixar Espanya amb 199 partits judicials, una tercera part dels actuals. En el cas nostre, a més es dona la paradoxa de tenir un edifici judicial nou, després de molts anys de reclamar-lo. La justícia de proximitat és un drets bàsics dels ciutadans, i no seria el mateix haver d’anar a Manresa per a qualsevol tema, que poder-ho fer a Berga. A més els honoraris dels advocats i procuradors serien molt diferents, si haguessin de desplaçar-se contínuament. A més, si un objecte han de tenir les comarques és que donin uns serveis bàsics en la major part dels temes essencials. I el judicial és un d’ells. Per aquest motiu des del Consell Comarcal s’ha redactat una Moció per reclamar el manteniment de l’actual estructura . La mateixa iniciativa l’estan fent centenars de municipis de tot Catalunya que també veuen perillar la seva dependència, d’un centre respecte d’altres de més llunyans.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?