Monday, May 14, 2012

 

ESGLÈSIA DE SALSELLES - BORREDÀ

Finalitzen les obres de consolidació del campanar de l’església de Santa Maria de Salselles. Aquest mes de maig, s’han acabat les obres de consolidació del campanar de l’església de Santa Maria de Salselles, a Borredà. Els treballs que hi ha dut a terme el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona són fruït de la col•laboració entre l’ens provincial i l’ajuntament de Borredà i donen resposta a la demanda d’aquest municipi, que compta amb el total suport dels ajuntaments veïns de Sant Martí d’Albars i de Lluçà, atesa la relació significativa i l’alt grau d’estima col•lectiva que tenen els ciutadans dels respectius municipis vers el lloc de Salselles. Tot i l’estat ruïnós en el qual es troba avui dia el santuari de la Mare de Déu de Salselles, l’actuació d’enguany per part de l’SPAL s’ha centrat en el campanar de l’església (entès com element destacat del conjunt i com a fita en el territori), atenent d’aquesta manera a la prioritat expressada pel senyor alcalde i compartida pels tècnics del nostre Servei. Bàsicament, les obres han consistit en: l’eliminació de la vegetació que envaïa i malmetia la construcció; la reparació i segellat d’esquerdes (la magnitud de les quals entenem que comprometia seriosament l’estabilitat de la torre); el rejuntat de tots els paraments, tant per dins com per fora; el reforç de l’estructura mitjançant la col•locació d’un sistema de tirants situats a diferents nivells; i la reconstrucció del terrat (esfondrat anys enrera) que ha inclòs la consolidació de les restes de la seva barana. Amb l’execució d’aquestes obres s’han assolit els objectius marcats: contribuir decisivament a la pervivència de la torre-campanar, millorant les seves condicions d’estabilitat i, alhora, augmentar la seguretat de les persones que visitin el monument. Les obres esmentades, com actuació directa de l’SPAL, han suposat una inversió de 25.962’25 € per part de la Diputació de Barcelona. Barcelona, 10 de maig de 2012 Antoni Barcons i Grau, arquitecte Secció Tècnica de Projectes, Obres i Manteniment Servei de Patrimoni Arquitectònic Local

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?