Friday, April 13, 2012

 

AGRAIT PER LES MOSTRES DE SOLIDARITAT

ANIMAT A CONTINUAR
Fa uns dies vaig informar d’una sentència del Tribunal de Cuentas, mitjançant la qual es considerava un pagament de 2003, per interessos de demora, com indegut, i s’obligava el seu reintegrament a l’ajuntament.
Arran d’aquesta sorprenent sentència, he rebut multitud de mostres de recolzament i suport ,tant del partit socialista com de les entitats del poble de Borredà, per medi de dos sopars, multitudinaris. A part d’aquestes mostres directes, n’he tingut moltes d’altres a títol individual o col•lectiu, de manera que em sento més que animat a continuar al servei del poble .
Sobretot en un moment especialment complicat a nivell general, però interessant a nivell local.
Podem veure com a nivell global, totes les administracions estan en una situació autènticament difícil, per no dir crítica. Ho veiem a nivell de l’Estat , on el govern pren decisions controvertides cada dia, i on impera la improvisació permanent.
El mateix podem dir de la Generalitat, en situació de fallida tècnica i econòmica, amb retards brutals de pagament, i amb una política de retallades sense fi.
La majoria d’ajuntaments també es troben en situació crítica, degut als deutes pendents de cobrar, per culpa de la Generalitat, en uns casos, i en altres per una mala gestió en els anys anteriors.
No és aquest el nostre cas. Al contrari. Hem fet els deures, i hem apostat des de sempre per l’austeritat i la previsió en les despeses. No tenim cap deute de l’any passat. Es a dir, tenim pagades totes les factures del 2011 i fins i tot les de gener de 2012, de manera que paguem puntualment a 60 dies.
La setmana vinent pagarem l’amortització d’uns crèdits amb la Diputació de Barcelona, i estarem totalment al dia dels crèdits contrets per l’ajuntament, i a finals de mes cobrarem , gràcies a l’acord entre Diputació i Generalitat els 38.000 euros de subvenció que teníem per la compra dels horts del Canudas. Això permetrà tancar la pòlissa de crèdit que havíem subscrit l’any passat per fer la compra.
En resum, a nivell econòmic tenim l’hisenda en perfectes condicions per afrontar aquesta nova etapa, dura, però mantenible si s’han fet els deures a temps.
Retrasarem l’adjudicació de la construcció del Magatzem municipal i parc infantil, a finals d’any, per evitar haver d’esperar massa temps a cobrar de la Generalitat. D’aquesta manera no haurem de contreure cap nou crèdit – pont per pagar l’empresa constructora , mentres esperem els diners de la Generalitat.
I tornant al principi, una vegada rebem els diners procedents de la sentència del Tribunal de Cuentas, el Consistori en ple, discutirà on destinar aquests diners. L’equip de govern voldria que anessin a alguna obra interessant i duradora, i d’aquí el període de reflexió que hem obert per trobar idees innovadores. Segur que trobarem un bon destí per aquests diners, en forma d’algun equipament o servei , per tot el poble.
En fi, que de tot s’aprèn i he pogut comprovar la solidaritat de moltíssima gent, cosa d’agrair, i anima a continuar al servei de Borredà.
Joan Roma, alcalde .

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?