Sunday, March 11, 2012

 

QUAN HEM D'ESPERAR ? - art. Setmanari Regió 7

AGRUPAR ESFORÇOS
En política, com en altres àmbits, no hi ha res pitjor que deixar passar el temps i esperar que les coses s’arreglin tot soles. A la comarca en tenim uns quants exemples, i ja seria hora que qui en té la culpa , reaccioni.
Estem immersos en una de les pitjors crisis de la nostra història, individual i col•lectiva. Els qui recordem els anys 80 i 90, en ple desmantellament de la indústria tèxtil i minera, en tenim una idea molt aproximada, però fins i tot, en aquells moments hi havia l’opció de marxar cap altres indrets a la recerca, de la feina perduda. Ara, ni això.
La crisis es veia venir, si bé, no amb aquesta intensitat i durada, però la necessitat de sumar esforços i eliminar la dispersió d’organismes, i institucions, ja s’havia plantejat, a nivell comarcal, i nacional.
Una petita comarca com és el Berguedà, no es pot permetre tenir tot un seguit d’organismes, dispersos i no prou ben coordinats. Hi ha qui pensa que la dispersió només es dona a nivell turístic, amb l’existència de dos Consorcis. No és aquest el principal problema, sinó la falta d’un ens únic que agrupi tot el que suposi promoció, impuls, desenvolupament industrial, econòmic, formatiu, etc.
A còpia d’anys, serietat i rigorositat, el Consorci de Formació i Iniciatives Cercs – Berguedà s’ha guanyat la primacia a l’hora d’impulsar activitats de tota mena , a tota la comarca.
No passa setmana o mes, en que no aparegui com a promotor o impulsor de multitud d’actuacions , en els més diversos sectors de la comarca, en cooperació amb altres organismes comarcals, nacionals de Catalunya i fins i tot , internacionals.
Ja ningú discuteix el seu lideratge, però no acabem d’arrodonir aquesta primacia, amb la reconversió del Consorci , Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà. La responsabilitat se situa totalment en el camp de CiU.
Fa anys que el pas s’hauria d’haver donat. Per part del PSC, es varen donar tota mena de facilitats per impulsar aquesta transformació, proposant un model similar al de la comarca de Tolosa, en el qual la ciutat exerceix el paper de capitalitat, no solament territorial sinó econòmica, formativa, industrial o turística.
El disseny està a punt des de fa tres o quatre anys. El treball fet per la Diputació de Barcelona, de manera conjunta amb el propi CFI, permetria posar en marxa el nou ens, en ben poc de temps. Si abans era important, ara és essencial i urgent. Disposar d’un organisme potent, coordinador de totes les accions locals i comarcals, amb una gerència eficient i respectada, suposaria aprofitar totes les potencialitats de la comarca i treure profit de totes les ajudes externes.
No hi ha excuses. Alguns abans pretenien carregar els retards sobre les espatlles dels socialistes. No era cert, però és que ara totes les institucions estan governades per CiU, de manera que no hi ha cap impediment per tirar endavant, una Agència que aplegui tots els recursos, competències i serveis, necessaris perquè el Berguedà, tiri endavant en tots els àmbits i sectors. No més retards, no més dubtes, no més incerteses.
Joan Roma i Cunill, Alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?