Saturday, March 03, 2012

 

MESURES PER ACLARIR

MESURES AMB INTERROGANTS
Son força interessants algunes de les mesures destinades als ajuntaments, empreses pel govern del PP. Passa que pequen d’improvisació i precipitació en alguns dels seus termes i per tant no les podrem valorar fins no tenir-les concretades.
Ara mateix, no queda clara per quina via hem de fer arribar les dades econòmiques al Govern Central, en matèria de factures pendents de pagament.
I posteriorment la via per pagar-les, demanant un crèdit. No queda clar què passarà en aquells ajuntaments que no tenen capacitat d’endeutament, per haver-lo esgotat. O, els ingressos pendents de cobrament que podrien liquidar el deute, quan la culpa és del retard de pagament per part de la Generalitat.
En fi, hi ha molts altres punts per aclarir, com és la negociació de les condicions amb les entitats financeres, i la obligatorietat de concedir els crèdits, terminis de petició i paperam obligatori, etc.
De totes maneres, hem de reconèixer l’interès de la proposta, i la solució que pot donar a multitud de deutes municipals. Aquesta mesura , també permetrà conèixer quin és el volum de deute de cada ajuntament, i això reflectirà la bona o mala gestió tinguda per part dels equips de governs.
En el cas nostre de Borredà, hem de manifestar un molt petit volum de deute, i el manteniment del pagament de factures a 60 dies.
Ara, tots els ajuntaments tenim 15 dies per preparar la relació de factures pendents de pagament, i la relació de les que podem pagar d’aquí a finals de mes. A partir d’aquí i segons la normativa publicada s’haurà de preparar un expedient per sol•licitar un crèdit per liquidar el que quedi pendent.
No tenim previst acollir-nos a aquesta mesura per no considerar-la necessària, en el nostre cas. De totes maneres, segur tindrà un caràcter incentivador de l’economia, en general, especialment de les petites i mitjanes empreses, a les quals els ajuntaments els deuen molts de diners.
Una mesura similar s’hauria de prendre per part dels governs autonòmics, i així deixar tot net. De fet , el principal problema dels ajuntaments és el no cobrament dels ajuts concedits per la Generalitat. En el cas, nostre de Borredà, el deute és petit ( d’uns 48.000 euros) però en molts altres ajuntaments el deute és enorme. I això asfixia l’economia municipal fins extrems mai vistos.
També és cert, que molts d’aquests problemes, han vingut de la mà d’una gestió poc rigorosa per part de molts equips de govern, que durant anys han estirat més el braç que la màniga, però també és cert que la insuficiència financera de la majoria de serveis que presten els ajuntaments no ha estat prou compensada, ni per la Generalitat ni pel Govern Central. I estem, on estem, per aquestes diferents factors.
En tot cas, dintre de pocs dies, veurem en els mitjans de comunicació els volums de deute de cada ajuntament. Serà interessant comprovar la realitat, pura i dura, sense cap possibilitat de camuflament de dades econòmiques.
Joan Roma, alcalde de Borredà

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?