Saturday, March 24, 2012

 

ESCRIURE SENSE FALTES

L’ART D’ESCRIURE, EN ELS BLOGS
Segurament per deformació professional, m’agrada veure com els escrits en els blogs, intenten preservar la qualitat de l’escriptura, l’ortografia i la correcta puntuació. No és fàcil ni habitual.
Avui m’han passat uns escrits d’un habitual , en publicar escrits, inventats o en resposta,suposadament, a d’altres de meus, i francament veig que la qualitat brilla per la seva absència.
En dos escrits, en català, hi he trobat 32 faltes d’ortografia, i 7 de puntuació. Son escrits més aviat curts, i per tant difícils de comprendre quan es trepitja tant ostentosament el nostre idioma.
Però, en altres tres escrits, redactats en castellà, hi he trobat 21 faltes d’ortografia i 8 de puntuació. Tampoc és comprensible aquest allau de faltes, si es fa ostentació de dominar aquest idioma.
Es evident que l’emissió de missatges en sms , ha provocat un empobriment clar del llenguatge, i ja no diguem de l’ortografia i puntuació. He vist escrits que son un miracle de la inventiva i reducció minimalista, però semblaria que no ha de passar el mateix en el cas d’escrits per ordinador, oimés si van destinats a la seva publicació, en blogs o webs oficials o particulars.
En el cas que ens ocupa, sorprèn perquè moltes de les faltes podien ser corregides, mitjançant l’ús del corrector. De fet, atenció als correctors perquè no sempre son de fiar, però si qui escriu fa ostentació de títols acadèmics, la presència de múltiples faltes d’ortografia i puntuació, en tots els escrits, no s’entén.
Animo, doncs, a escriure i publicar escrits, però preservant l’art de la bona escriptura. I la bona escriptura, en qualsevol idioma, ha de garantir el bon ús de les regles que la regulen. Ànims, doncs, i endavant.
Joan Roma, President del Consell de Federació XI del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?