Thursday, March 08, 2012

 

ECONOMIA MUNICIPAL SANEJADA- BORREDÀ 2012

BORREDÀ NO HAURÀ D’ACOLLIR-SE A LES MESURES DEL GOVERN CENTRAL.
Estudiat el RD sobre l’endeutament municipal, i la manera de fer-hi front, resulta que l’ajuntament de Borredà no haurà d’acollir-s’hi per no tenir deutes anteriors al 1 de gener de 2012.
En aquests moments tots els ajuntaments han de fer una relació de factures , pendents de pagament, a 31 de desembre de 2011. Aquesta relació s’ha d’enviar a Madrid, i allà serà estudiada i valorada. En pocs dies, l’ajuntament haurà de manifestar quina part del deute podrà ser pagat, en un curt termini de temps, i la resta de factures passaran a ser incloses dintre dels supostos del Reial Decret.
En aquest cas, els ajuntaments hauran de fer un crèdit per la totalitat del deute pendent, i pagar a tots els creditors, fins deixar el deute eixugat.
Es una bona mesura, i les condicions son raonables, tot i que molts ajuntaments quedaran fortament endeutats pels propers 10 anys. Si les xifres son correctes, el govern central ha calculat uns deutes municipals , al voltant dels 20.000 milions d’euros, i el de les CCAA en uns 15.000 milions. En total, 35.000 milions d’euros. Una xifra enorme que suposarà la major mobilització de crèdit en molts anys.
Tornant als comptes municipals, hem de dir que en el nostre cas, la gestió econòmica ha estat rigorosa , austera i sobretot previsora. En el seu moment varem contractar un crèdit per liquidar el deute pendent. Ens varem posar totalment al dia, i estem al corrent de les amortitzacions del crèdit , en una entitat privada. I el mateix estem fent amb el crèdit que tenim amb Diputació de Barcelona.
La setmana vinent procedirem a liquidar una de les factures pendents, procedents de l’any 2011, i la resta de factures pendents ja procedeixen d’aquest mateix any, 2012. Això vol dir que l’ajuntament paga a 60 dies, i no té cap deute pendent, més enllà d’aquesta data. Això significa que no haurem d’enviar cap relació de deutes pendents, ni tampoc, contractar cap crèdit d’aixugament de deutes.
Seran pocs els ajuntaments en aquesta situació. Dintre de poques setmanes sortiran les dades de cada municipi, i sabrem el conjunt global del deute municipal. Malgrat, alguns dubtes, encara pendents d’aclarir, la mesura és positiva i permetrà salvar moltes empreses a punt de fer fallida per culpa dels retards en el pagament , per part d’ajuntaments i CCAA.
Joan Roma, alcalde de Borredà

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?