Saturday, February 04, 2012

 

TUNEL DEL CADI- CARRERA D'OBSTACLES

TUNEL DEL CADÍ – CARRERA D’OBSTACLES
Si algú tenia algun dubte, crec que ha quedat aclarit en el primer mes de gestions per obtenir la bonificació del 100%, en el Túnel del Cadí. Suposo que la Generalitat no s’ha atrevit a suprimir aquesta bonificació per la qual tant varem lluitar els berguedans i els cerdans , durant un bon nombre d’anys.
Recordo les intervencions en el Parlament per aconseguir, primer un 25%, després un 50% i finalment l’actual 100%. Les gestions fetes per alcaldes, diputats, entitats socials i financeres, de la comarca varen donar els seus fruits i tots aquests anys hem gaudit d’aquesta bonificació. Però ara es vol privatitzar la gestió del Túnel, i convé fer neteja de tots els qui se n’han aprofitat indegudament. No sabem quants, ni per quin import, però la medicina és dura de prendre.
M’agradaria parlar amb la persona o persones que varen proposar el circuit d’obstacles, però el cert és que han sabut complicar la vida a totes les parts implicades. I queden alguns dubtes per aclarir respecte de com continuarà aquest circuit en els propers anys. Hi ha rumors per tots els gustos.
La realitat és que els ajuntaments s’han vist envaïts per un munt de peticions, i la gent va seguint la carrera contra rellotge per poder arribar a l’objectiu final: obtenir la bonificació.
Permeteu-me recordar el circuit: certificat d’empadronament, i conforme no es tenen deutes pendents amb l’ajuntament. Certificat de l’ambulatori conforme estem donats d’alta a nivell de tarja mèdica. Certificat de Tresoreria de la Seguretat Social, per saber la nostra situació laboral. Còpia del carnet de conduir, i instància amb la relació de tota la documentació, per presentar en el Consell Comarcal.
I cada any, haurem de fer aquest mateix circuit. Una bona manera de descoratjar molta gent que voldria passar el Túnel, però no ho farà per no perdre tant de temps en aquests tràmits. Suposo que els impulsors d’aquesta carrera d’obstacles ja han previst que almenys la meitat de la gent, renunciarà a passar per tants llocs.
Queden, però , dubtes no aclarits com el de les mestresses de casa, que no estan donades d’alta a la Seguretat Social i per tant no tindran un certificat de la Tresoreria de la SS, on constin, com a treballadores, ni consten en les bases del Servei d’Ocupació. En aquests casos pel que sembla, en queden excloses.
En fi, si una cosa ha de procurar l’administració és donar el màxim de facilitats als ciutadans. En el cas que ens ocupa, s’ha anat en direcció contrària. El que s’ha pretès és complicar la vida tant com es pugui per desanimar els pretendents a bonificació. Així, l’empresa que rebi l’adjudicació de la gestió del Túnel no haurà de fer actuacions poc populars. La feina ja l’està fent, la Generalitat, amb aquesta normativa que s’ha improvisat de pressa i corrents. Per tant, no tenim cap garantia que l’any vinent no es torni a variar.
Joan Roma, alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?