Monday, February 13, 2012

 

PRIMER BUTLLETÍ NOU MANDAT- BORREDÀ

BUTLLETÍ MUNICIPAL - INFORMEM
Butlletí del Grup Municipal Socialista de Borredà - núm. 1 gener 2012.

SALUTACIÓ
Teniu a les mans el primer dels butlletins municipals d’aquest nou mandat, sorgit de les eleccions municipals del 22 de maig de 2011.
En aquestes eleccions es varen presentar dues candidatures, una del PSC – PM i una altra de CiU. El resultat va ser de 210 vots pel PSC, 75 vots per CiU, 22 vots en blanc i 7 de nuls.
Amb aquest resultat, varen entrar a l’ajuntament els Regidors: Joan Roma, Antonio Velasco, Concepció Barniol, Anna Ma. Cunill i Anna Ma. Rubio per la candidatura del PSC-PM, i els Regidors: Joan Pallach i Vicenç Vilalta per la candidatura de CiU.
Aquest és un butlletí municipal, redactat i editat pel partit socialista, i reflecteix l’opinió de l’equip de govern municipal, fent honor sempre a la transparència i la veracitat, característiques essencials dels equips de govern que han gestionat l’ajuntament des de l’any 1991 fins avui.
Considerem molt important informar el poble de les decisions i actuacions que duem a terme, en exercici de les nostres funcions de regidors del govern municipal. Es per nosaltres un honor i una alta responsabilitat ,conduir Borredà per camins de progrés, cap un futur millor.
Esperem, tot i la crisis, poder continuar millorant les condicions de vida de tots els ciutadans, així com seguir equipant el poble amb tots aquells edificis i serveis que li calen per viure millor. Periòdicament informarem dels principals temes municipals, per la via d’aquest butlletí, així com per altres medis, lligats a les noves tecnologies.

NOVES ELECCIONS / NOU CONSISTORI, I NOU EQUIP DE GOVERN.
El dia 11 de juny es va constituir el nou Consistori Municipal, amb els 7 regidors elegits en les eleccions del dia 22 de maig. En el ple de constitució es va elegir alcalde, a Joan Roma, amb 6 dels set vots del Consistori i un vot en blanc.
En la presa de possessió del càrrec, el reelegit alcalde de Borredà, va demanar col•laboració a tots els membres del Consistori , va prometre complir el programa electoral amb que es va presentar, i facilitar els acords entre els dos grups municipals, per tal d’aconseguir el millor funcionament possible de l’ajuntament.
També va anunciar, el primer Decret del seu mandat, destinat a constituir el nou Govern Municipal i la distribució de funcions del nou cartipàs, que va quedar així:
Joan Roma Cunill, Alcalde, Urbanisme, Governació i Turisme.
Antonio Velasco Nieto , Tinent d’alcalde, Hisenda, Sanitat i Noves Tecnologies
Concepció Barniol Terricabras- Regidora Ensenyament, Gent Gran i Món rural.
Anna M. Cunill Llobera – Regidora Serveis Socials, Festes , Joventut i Esports.
Anna M. Rubio Hons – Regidora d’Obres, Serveis, Medi Ambient i Cultura.
També es va acordar celebrar els plens ordinaris cada 3 mesos, el tercer dilluns de cada trimestre.
I la Junta de Govern Local es reuneix un cop al mes, el segon dissabte. Es va constituir igualment la Comissió Especial de Comptes, amb la presència de l’alcalde, el tinent d’alcalde, i el Regidor Vicenç Vilalta.
I en les seves intervencions dels dos Regidors de la candidatura de CiU, varen deixar clara la voluntat de treballar i col•laborar amb l’equip de govern, en benefici del poble. I l’alcalde es va comprometre a fer reunions periòdiques amb ells, per tal de consensuar els temes de major importància. Els mesos transcorreguts han demostrat aquesta voluntat mútua de participació i ha permès la celebració de plens i reunions molt profitoses pel govern municipal, per tant, per a tot el poble.

PRESSUPOST 2012 – 954.255,21 EUROS
En el ple municipal del mes de desembre es va aprovar per unanimitat el pressupost municipal per aquest any, per un import total de 954.255,21 euros.
En l’apartat d’inversions, la principal obra contemplada és la de la construcció del magatzem municipal i parc infantil, per un import de 401.637,39 euros. Per pagar-la disposem d’una subvenció de la Generalitat de 381.555,52. La resta li posarà l’ajuntament.
Pel que fa els ingressos, son similars als de l’any passat, puix que en el ple d’aprovació de les ordenances, només es varen modificar les que afecten l’impost de vehicles, la taxa de l’aigua i la del IBI ( contribució urbana) que es va abaixar el tipus impositiu per compensar la pujada per la revisió cadastral feta l’any 2007.
En quan a despeses, també son les habituals de cada any. Totes estan presidides per l’austeritat que sempre hem seguit i que ens permet ser un dels pocs ajuntaments del país que continua pagant a trenta o seixanta dies.
Estem al corrent de les amortitzacions dels crèdits que tenim amb una entitat financera i amb la Diputació de Barcelona, de manera que el grau d’endeutament està baixant, cada any que passa, i així volem continuar almenys fins que la crisis hagi passat.

CAMI RURAL DE LA RIERA DE MERLÈS – 567.383,53 EUROS
Tot i que normalment parlem de la Carretera de la Riera de Merlès, de fet hem de dir camí rural asfaltat, si bé fa les funcions de via de comunicació entre els municipis per on passa, i de connexió entre les comarques del Ripollès – Berguedà i Osona ( Lluçanès), a més al llarg del seu recorregut hi ha importants instal•lacions i activitats turístiques , i rurals.
Fa uns anys es va dur a terme la complerta renovació de l’asfaltat del tram sud, fins a Sant Cristòfol, i va quedar pendent el tram de Borredà, amb el compromís de fer-lo al cap d’un any o dos. N’han passat sis, però al final, i després de molts tràmits hem aconseguit que sigui realitat dintre d’aquest mateix any.
La solució ha vingut de la mà de la Generalitat que hi posa, 380.201,37 euros per medi del PUOSC 2012, de la Diputació de Barcelona que n’hi posa 141.654,46 euros i del Consell Comarcal del Berguedà que hi posa els restants 45.527,71 euros. Tot plegat fa un total de 567.383,53 euros. Sense cap mena de dubte l’obra més gran que es farà durant aquest mandat, en el terme municipal de Borredà.
La necessitat d’aquesta obra és més que evident si es circula pel tram pendent d’arranjar. Està ple de forats i sense les degudes proteccions en alguns dels punts més perillosos, inclòs el Pont de Roma.


RENOVACIÓ SERVEIS CASC ANTIC
Al llarg dels 32 anys de democràcia municipal el poble de Borredà ha tingut una de les majors transformacions de la seva història. Nous equipaments i serveis, renovació d’edificis, compra de terrenys, substitució de vells serveis per altres de nous, etc, etc.
Queda, però, una gran inversió per realitzar, consistent en aixecar tots els carrers i places del casc antic, per tal de procedir a la substitució de la xarxa de clavegueram, la d’aigua, i renovar la pavimentació de pedra o d’asfalt.
Es per aquest motiu que 3 anys enrere, varem encarregar la redacció d’un projecte executiu a l’arquitecte municipal, Josep Vilaseca. Aquest projecte puja un import de 2,5 milions d’euros i suposa repartir en 3 fases, l’obra completa. La primera fase puja 1,1 milió i les altres dues fases, uns 700.000 euros.
A la primera fase es contempla la renovació de tot el carrer Manresa ( el carrer d’entrada al poble) i la Plaça Major. Substitució de xarxa de clavegueram, i col•locació de xarxa de desguàs d’aigües netes pluvials, renovació xarxa d’aigua i soterrament d’altres serveis. I asfaltat del carrer, menys a la Plaça Major que seria pavimentada amb pedra.
L’elevat import d’aquesta primera fase, coincidint amb la crisis i la retallada d’aportacions previsibles per part de les altres institucions, ha fet revisar la primera fase , de manera que prevegui només la renovació del carrer Manresa, amb alguns altres retocs tècnics, de manera que l’import se situaria en els 600.000 euros.
Una segona fase contemplaria el carrer de la Font, el carrer més antic del poble, i per on entra una de les canonades principals d’aigua. En aquests moments l’arquitecte municipal està modificant el projecte inicial, per contemplar aquesta segona fase, que se situarà a l’entorn dels 450.000 euros.
I deixaríem per un proper mandat, la Plaça Major, la Placeta i resta de carrers del Casc Antic.
En el projecte reformat, de totes maneres es contempla la dobla xarxa de clavegueram, per aigües brutes i aigües netes, i la renovació de la xarxa d’aigua, i una nova pavimentació de carrers i places complint les normatives actuals respecte accessibilitat i mobilitat. S’han estudiat diferents tipus de pedra, per aconseguir la millor adaptació a les característiques d’un Casc Antic molt ben conservat i preservat.

PROTECCIÓ ESGLÉSIA SALSELLES – 26.000 EUROS
L’antic poble de Salselles va passar a ser de Borredà, el desembre de 1898. L’església parroquial del segle XVIII es va anar deteriorant fins l’estat actual en que perilla la seva supervivència.
A petició de l’ alcalde de Sant Martí d’Albars i l’alcaldessa de Lluçà, així com de l’Associació “Salvem Salselles”, l’alcalde de Borredà, Joan Roma es va comprometre a intentar salvar el que queda de l’antiga església. Per aquest motiu va gestions prop de la Diputació de Barcelona, i va aconseguir elaborar un dictamen tècnic i un primer ajut de 26.000 euros.
Aquesta subvenció anirà destinada a uns primers treballs d’apuntalament, protecció i preservació de les parts sòlides de l’edifici, per evitar el seu deteriorament. Posteriorment l’alcalde farà noves gestions per aconseguir més recursos i així poder continuar les obres fins a la consolidació de l’estructura de l’edifici. No pretenem la seva reconstrucció i restauració sinó evitar que caigui i que les restes siguin visitables sense cap perill pels visitants.
Cada any la gent de Sant Martí i Lluçà organitzen un aplec en record de la Mare de Deu de Salselles, molt venerada, per aquests pobles veïns. Durant l’any la Mare de Deu està en el Monestir de Lluçà.
També s’ha complert el compromís de preservar les restes del cementiri proper a l’església. Aquestes obres les ha dut a terme la brigada municipal de Borredà i han suposat garantir el respecte als difunts que hi havia enterrats. D’aquesta manera, l’ajuntament compleix amb el seu deure de preservar el patrimoni cultural de tot el municipi, encara que estigui lluny del nucli urbà.

DISCIPLINA VIÀRIA / DISCIPLINA URBANÍSTICA
Per medi de diversos avisos hem anat explicant a tothom les noves normes de conducta viària a tenir present dintre i fora del casc urbà, però sobretot dintre del nucli.
L’estretor dels carrers, no fa possible disposar de les voreres reglamentàries, de manera que hem decidit que les persones tinguin total prioritat en tot el nucli urbà. Tot l’espai és peatonal i a les entrades del poble ja s’hi ha col•locat els senyals pertinents de 20 quilòmetres de velocitat. Qui no compleixi aquesta reglamentació i provoqui algun accident, la responsabilitat serà totalment seva.
També s’ha activitat el conveni de l’ajuntament amb els Mossos d’Esquadra pel que fa la supervisió, control i sanció als conductors que no compleixin amb la reglamentació lligada a l’estacionament. Borredà disposa d’un gran aparcament municipal, gratuït i molt ben situat que permet deixar el vehicle a ben pocs metres de tot arreu.
Es lògic sancionar qui no respecti els guals o qui aparqui malament en indrets inadequats. En això estan els Mossos d’Esquadra i periòdicament aniran venint per comprovar el respecte a les normes.

El mateix passa en matèria urbanística. S’ha comunicat a les empreses de construcció que no poden començar cap obra, per petita que sigui, sense la corresponent llicència d’obres municipal. Qualsevol accident o incident en una obra que no disposi de llicència pot comportar greus problemes per l’empresa constructora i pel propietari de la casa o terreny on es treballi.
Per evitar, doncs, problemes innecessaris el millor és donar compliment a la normativa vigent no solament a Borredà sinó arreu del país. L’ajuntament és molt ràpid en estudiar, i donar la llicència o denegar-la sinó és correcta. No cal, doncs, arriscar-se absurdament, sobretot en un moment en que per donar-se d’alta de qualsevol servei, s’ha de portar còpia de la llicència municipal.
Recordem a tothom que l’arquitecte municipal està a la seva disposició per qualsevol dubte, consulta o sugerència que se li vulgui fer.

NINXOLS CEMENTIRI VELL
En anteriors butlletins ja hem explicat la prohibició de fer servir els nínxols del cementiri vell situats a banda i banda de la capella, degut al seu estat precari. Tenen més de 120 anys i han de ser buidats i reconstruïts, seguint la normativa actual.
Per aquest motiu l’ajuntament està recuperant la titularitat de tots els nínxols, i quan la tingui de tots, procedirà a tirar a terra les dues ales de nínxols. Posteriorment es podran tornar a construir amb nous nínxols amb les mides actuals.
S’aprofitarà aquesta actuació per construir una nova fossa comuna. L’actual està ja molt plena i es troba sota un dels edificis que s’ha de tirar a terra.
Informem de que qualsevol propietari que tingui algun nínxol en aquest indret que es dirigeixi a l’ajuntament per a solucionar el tema. Dintre d’aquest any 2012 es vol resoldre la qüestió. De fet, l’ajuntament ja disposa de més del 50% de la propietat d’aquests vells nínxols, però fins no tenir-la tota, no es procedirà a enderrocar els dos edificis.

ATENCIÓ NOUS HORARIS – OFICINES MUNICIPALS.
Fa gairebé 32 anys que tenim els mateixos horaris d’atenció al públic, i ara proposem una lleugera modificació a la vista de la nova realitat laboral, i la disponibilitat de noves tecnologies per part de bona part de la gent del poble i de fora.
Des del dia 1 de gener , l’horari d’atenció al públic és els dilluns i dimecres de les 4 a les 7 de la tarda, i els divendres de les 10 a la 1 del matí. I el primer dissabte de cada mes de les 10 a la 1.
Es a dir, hem canviat els dissabtes al matí pels divendres, però deixem un dissabte al mes , per atendre aquelles persones que no puguin venir els altres dies.
De totes maneres, per telèfon : 938239151, per fax: 938239223, o per correu: borreda@diba.cat us podem atendre degudament.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?