Tuesday, December 20, 2011

 

PRESSUPOST BORREDÀ 2012

APROVAT EL PRESSUPOST DE BORREDÀ PER 2012
En el Ple Municipal Ordinari celebrat el passat dilluns dia 19 es va aprovar per unanimitat, el pressupost per l’any vinent, 2012. El pressupost puja 954.255,21 euros , amb una gran obra, subvencionada pel PUOSC 2011 per un import total de 401.000 euros. Aquesta obra consisteix en construir un magatzem municipal, en un dels extrems de la zona esportiva, i a la coberta hi anirà un parc infantil.
La resta de partides estan destinades a fer el manteniment de tots els equipaments i infraestructures del municipi, així com promoure les activitats principals del poble de cara l’any vinent.
L’alcalde va donar compte de la importància de disposar d’un pressupost equilibrat, auster i realista, la qual cosa ha permès fer front a totes les obligacions municipals sense especials problemes, de manera que el grau d’endeutament, així com els terminis de pagament estan entre els més raonables de Catalunya.
Aquest pressupost és continuista, respecte el d’anys anteriors, si bé prudent a l’hora de preveure inversions, degut a les retallades d’altres administracions que afectaran l’activitat inversora de l’ajuntament, especialment a l’hora de comptar amb el cobrament dels ajuts aconseguits.
Es per aquest motiu que l’equip de govern municipal ( PSC) ha modificat algunes de les previsions de mandat per tal de prioritzar algunes de les inversions , en detriment d’altres no tant indispensables. D’aquí la planificació de les actuacions en el casc antic, en 4 fases i no en tres, com estava previst inicialment, i amb algunes modificacions tècniques que rebaixin el cost global de cadascuna de les fases. Aquestes actuacions es presentaran a Generalitat i Diputació quan es convoquin els plans d’inversions respectius.
Ara, però, s’ha donat el primer pas per tenir un pressupost adequat a les necessitats de cara l’any vinent, amb l’aprovació per unanimitat : PSC – CIU del pressupost 2012.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?