Wednesday, November 16, 2011

 

SINDICATURA GREUGES - AJUNTAMENTS

PRIMERA CONFERÈNCIA SINDICATURA DE GREUGES – MON LOCAL
El passat dilluns dia 14 de novembre, va tenir lloc a la seu del Parlament de Catalunya, la primera conferència de la Sindicatura de Greuges amb representants d’uns 150 ajuntaments de Catalunya. Borredà hi fou representada en la persona de l’alcalde, Joan Roma, i la Regidora Anna Ma. Cunill.
En aquesta conferència hi hagueren 3 intervencions per part de la Sindicatura. La del Lletrat , Professor Vintró, la del Director Adjunt, Jordi Sánchez i la del propi Sindic de Greuges, Rafel Ribó. Després de cada intervenció, diversos representants dels municipis presents varen exposar les seves queixes, propostes i alternatives per un millor funcionament d’aquesta institució.
L’Alcalde de Borredà, va prendre la paraula en dues ocasions per tal d’exposar tot un seguit de consideracions i propostes per evitar mals usos dels drets dels ciutadans, en determinades institucions i organismes del país. El Síndic es va comprometre a tenir present aquestes propostes, de cara a la pròpia institució i fer-les arribar a la resta d’institucions que han de vetllar pel control i seguiment del funcionament de les entitats locals.
Al llarg de tot el matí, les explicacions sobre la nova llei de funcionament de la Sindicatura de Greuges, va ser objecte d’informació detallada, en xifres, en terminis, i en resolucions. També es va parlar del mal ús de determinades persones o col•lectius dels drets que dona la nova llei i el nou Estatut d’Autonomia, quan es tracta de litigants permanents o querulants , així com membres de l’oposició o propietaris que abusen dels mecanismes per entorpir el correcte i eficaç funcionament de les institucions públiques.
El Síndic es va comprometre a estudiar totes les queixes i propostes exposades, posant la seva institució al servei dels ajuntaments per quantes informacions o assessoraments els calguin per aconseguir una millor sintonia entre la Sindicatura i els Ajuntaments.
Cal valorar positivament aquesta primera conferència, per quan va servir per aclarir un bon nombre de temes, i varem poder fer arribar les situacions que poden crear determinades actuacions de ciutadans i col•lectius, no sempre a la recerca de l’eficient funcionament dels ents locals.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?