Tuesday, November 29, 2011

 

AJUDES IMMEDIATES - art. Regió 7

AJUDES IMMEDIATES
En tots els anys d’activitat política, en diferents àmbits, mai com ara, havia vist una situació tant dramàtica i tant insegura , sobretot a nivell d’ocupació, salut i ajudes urgents als qui no tenen cap ingrés.
A l’espera de saber les prioritats del proper govern del PP, aquí a Catalunya, queda clar que la Generalitat i els ajuntaments han d’arribar a uns acords d’emergència. De moment es fa difícil planificar el futur sinó resolem el present immediat.
En aquest sentit, hem de destacar la proposta elaborada pel grup socialista a la Diputació de Barcelona, en el sentit de demanar la incorporació d’una dotació extraordinària de seixanta-dos milions d’euros en el pressupost de l’any vinent per donar més suport als ajuntaments de la província.
Espero i desitjo que aquesta proposta prosperi i sigui acceptada per l’equip de govern de la Diputació, i el mateix caldria esperar de les altres tres diputacions que ja sabem no podem comptar amb xifres tant elevades, però sí amb altres de proporcionals als seus ingressos i capacitat d’endeutement.
Els ajuntaments ja no poden fer aportacions complementàries als ajuts que concedeix la Generalitat. O cobreixen la totalitat de la despesa o compten amb altres aportacions addicionals que hi arribin. Aquestes son algunes de les mesures proposades pel grup socialista a la Diputació de Barcelona.
Una altra mesura urgent és la de que els ajuntaments cobrin els deutes pendents de pagament per part de la Generalitat. Si els ajuntaments no cobren no poden pagar, i d’aquests pagaments depenen un munt de petites i mitjanes empreses que estan al límit de la supervivència. Res pitjor que constatar el perill de tancament per culpa d’uns deutes que s’haurien d’haver liquidat mesos o anys enrere.
I entre les prioritats ha d’haver-hi nous plans d’ocupació dirigits als dos col•lectius més difícils de resoldre, els joves, i els de major edat. Els dos extrems. Si l’acció de governar només ha de consistir en retallar i no promoure ocupació, no calia tenir un programa electoral ni agafar compromisos de cap mena.
Hem de veure també una millor distribució de càrregues entre institucions i ciutadania. L’austeritat ha de ser la norma, i la contribució impositiva, realment proporcional a la riquesa. Els errors comesos en el passat, no poden ser excusa perquè no siguin reparats i ajudin a incrementar els ingressos. S’han anunciat algunes puges de taxes i impostos, però no tenim un pla general ni global de cap on es vol anar.
Els ajuntaments estan en primera línia d’atenció als ciutadans, haurien de ser el primers a poder disposar de més ajuda i col•laboració de les altres administracions. Fa temps que ho diem, a l’igual que altres entitats que estan fent una magnífica labor organitzant bancs d’aliments, proporcionant roba, vivendes,etc. Una solidaritat més necessària que mai i més urgent que mai.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?