Wednesday, October 05, 2011

 

CONVENI AJUNTAMENT - BISBAT DE VIC // SALSELLES

CONVENI AJUNTAMENT DE BORREDÀ – BISBAT DE VIC.
Aquest dissabte signarem el conveni de cessió de les restes de l’església de Salselles, situada en el terme municipal de Borredà, per tal que el Servei de Patrimoni Local , de la Diputació de Barcelona pugui dur a terme les obres de protecció i consolidació de les parts més delicades del monument.
Fent una mica d’història, cal dir que Salselles havia estat municipi independent, fins l’any 1898, en que per unanimitat dels 212 habitants d’aquell moment, varen acordar demanar l’agregació al municipi veí de Borredà, aleshores amb més de 800 habitants.
Salselles va anar perdent població, fins arribar al tancament de l’escola, i la pròpia església. En els anys 70, es va prendre la decisió de treure les teules de l’església per restaurar la parroquial de Borredà. Aquella decisió va accelerar el deteriorament de l’església, fins arribar al punt actual en que el sostre de la nau central està esfondrada i altres parts de l’edifici es troben en un estat molt precari .
Des de fa uns deu anys, els ajuntaments de Sant Martí d’Albars i Lluçà organitzen, amb voluntaris un aplec, durant el mes de mai, en el qual es celebra una missa a l’aire lliure i s’hi porta la Mare de Deu de Salselles, venerada des de fa generacions per aquests municipis veïns, i que es conserva en el Monestir de Lluça`.
Durant un d’aquests aplecs, i impulsat per l’Associació “Salvem Salselles”, es va proposar dur a terme gestions per intentar recuperar l’església. Els alcaldes de Sant Martí d’Albars, l’alcaldessa de Lluçà i l’alcalde de Borredà es varen comprometre a fer gestions davant del Bisbat de Vic, i davant la Diputació de Barcelona.
Fruit d’aquestes gestions és la signatura del conveni de cessió d’ús temporal, del Bisbat de Vic a l’ajuntament de Borredà de l’església, i la concessió per part de la Diputació de Barcelona, d’un import de 26.000 euros ( vint – i – sis mil euros) perquè el Servei de Patrimoni Local emprengui les primeres obres de neteja, apuntalament i consolidació d’algunes de les parts més delicades del monument.
La primera intenció sobre la possible recuperació del monument, han donat pas a unes pretensions més modestes i més realistes, en els moments actuals, com és la consolidació de les parts existents. Es a dir, en primer lloc , evitar el progressiu deteriorament de l’església, consolidar les parts més perilloses, i fer un pla d’actuació en diverses fases, que tingui per objectiu garantir la supervivència de l’edifici, la seva visita en condicions de seguretat, i la seva preservació futura.
Com alcalde de Borredà, considero important actuar sobre un patrimoni que havia estat dels nostres avantpassats, i agraeixo les facilitats donades pel Bisbat de Vic, i molt especialment a la Diputació de Barcelona que ha estat sensible a preservar les restes d’una església que té interessants mostres d’arquitectura i estructura.
Signat el conveni, la previsió es que el Servei de Patrimoni Local iniciï les seves actuacions de forma immediata.
L’alcalde – Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?