Friday, September 23, 2011

 

REUNIÓ D'ALCALDES I PORTAVEUS DEL PSC

REUNIO D’ALCALDES I PORTAVEUS
El dimecres 21 varem tenir reunió d’alcaldes, alcaldesses i portaveus GMS a la província de Barcelona. Una reunió important, ni que sigui per veure’ns les cares i poder reflexionar junts sobre els grans reptes que tenim al davant. I més que reptes, les primeres realitats constatables de decisions de la Generalitat que afecten els nostres municipis, d’una manera directe i rellevant.
Varen ser interessants les intervencions de Jordi Heureu, de Manuel Bustos i Antoni Fogué. Tots tres varen ser ben explícits en detallar els problemes que tenim al davant, i mirar de fer-hi front amb la màxima energia i eficiència. Es cert que hem perdut moltes alcaldies, però continuem sent una potent força municipalista.
En l’apartat de precs i preguntes, vaig intervenir per demanar un especial i visible lideratge dels alcaldes, davant decisions de la Generalitat que no tenen una explicació clara ni plausible. No pot ser que d’un dia per altre, els alcaldes ens enterem, al mateix temps que els nostres ciutadans de tancaments d’instal.lacions sanitàries, o canvis d’horaris, de prestacions,etc. Sempre hi havia hagut un mínim de respecte institucional per informar de les decisions que es volien prendre, i procurar consensuar-les dintre del possible. Ara, no. Es decideix, i punto.
Un altre apartat clarament complicat és l’existència de legislació impossible de complir, i més en els temps que corren. Convé esporgar lleis i tornar a tocar de peus a terra. Semblava lògic, anys enrere , legislar amb unes pretensions de país ric. Ni ho érem aleshores ni ho som ara, per tant, millor exigir-nos el que podem complir que no imposar obligacions d’impossible compliment i ara en tenim moltes a nivell mediambiental, urbanístic, econòmic, etc.
I vaig posar l’exemple de la llei de protecció dels animals. Difícilment podrem explicar als nostres ciutadans algunes de les mesures obligatòries que imposa la llei. Unes mesures que obliguen a destinar importants recursos que s’han de detreure d’altres àmbits molt més rellevants.
En fi, la reunió va ser molt interessant i digne de repetir-se en properes ocasions. El paper dels ajuntaments es clau en aquesta etapa de crisis. L’austeritat sempre ha estat una de les nostres prioritats, i ara hem de donar exemple a les altres administracions que no han complert.
Com es pot veure per les xifres publicades, els ajuntaments, en general, han sabut gestionar raonablement bé, però necessiten un nou marc competencial i econòmic per poder encarar el futur amb garanties. De moment, la preocupació plana sobre tots els ajuntaments i no veiem canvis en la bona direcció. Més aviat es va improvisant a nivell autonòmic i estatal.
Joan Roma, President Fed. XI del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?