Monday, July 11, 2011

 

ACABADES OBRES CAMI RIERA MERLÈS I PETICIÓ SEGON TRAM

ACABADES LES OBRES TRAM NORD CAMÍ RIERA DE MERLÉS
Aquesta setmana es donen per acabades les obres de Condicionament i Millora del Camí Rural de la Riera de Merlès, en el tram nord que va de l’Hostalet ( Les Llosses) al Cobert de Puigcercós ( Borredà).
Aquesta actuació ha estat fruit d’un acord entre els Consells Comarcals del Berguedà i el del Ripollès, a instàncies dels alcaldes de Les Llosses i Borredà. Aquesta va ser una obra demanada 6 anys enrere, que va donar peu a un primer projecte i a una primera intervenció en el tram del Berguedà i ara ha pogut dur-se a terme, en la seva totalitat.
El tram pertanyent al Ripollès, de 2 quilòmetres va ser adjudicada a l’empresa Pasquina per part del Consell Comarcal, i el tram del Berguedà, de 1 quilòmetre va ser adjudicada a l’empresa Castellot.
El tram de Les Llosses s’ha fet de formigó amb protecció lateral, i el tram de Borredà s’ha realitzat amb paviment de terra compactada i un bon arranjament de cunetes i passos d’aigua. El conjunt ha estat ben rebut pels veïns, hostalers, i visitants que usen freqüentment aquesta via de comunicació entre les dues comarques.
L’import de les obres ha anat a càrrec dels dos consells comarcals, mitjançant subvencions de la Generalitat de Catalunya.

PETICIÓ PER ACCELERAR EL SEGON TRAM DEL CAMÍ RIERA DE MERLÉS.
Ara queda per executar la segona fase de CONDICIONAMENT CRTRA MERLÈS, per un import de 411.251,89 euros , consistent en la millora integral d’un tram de prop de 5 quilòmetres, que va del Cobert de Puigcercós fins la casa de La Molina ( La Quar).
Aquest tram a dia d’avui està molt malmès. Es va construir i asfaltar 20 anys enrere, i malgrat algunes petites actuacions, no s’hi ha fet cap actuació integral, de manera que hi ha nombrosos forats i espais degradats, en els quals l’asfalt ha desaparegut completament.
Inicialment s’havia previst fer la primera fase des de la cruïlla de la Crtra, de Gironella a Prats, fins la casa de La Molina, i tot seguit la segona fase. La realitat ha portat a que entre la primera i la segona fase hauran transcorregut 5 anys.
Es per aquest motiu que considerem urgent dur a terme aquesta actuació, per la qual la Generalitat per medi del PUOSC 2012 hi ha destinat 380.201,37 euros.
L’Alcalde de Borredà, l’any passat es va dirigir al Consell Comarcal del Berguedà demanant avançar l’obra, i sinó a iniciar els tràmits per la seva adjudicació durant el segon semestre d’aquest any 2011, de manera que a inicis de l’any vinent, les obres puguin començar, amb la previsió de que l’estiu vinent estiguin acabades.
La resposta del Consell Comarcal va ser positiva, de manera que esperem el començament dels tràmits, i tenir plenament renovat aquest tram l’estiu que ve. El trànsit per aquest camí és considerablement elevat, tant que fa les funcions de carretera de connexió entre les comarques del Ripollès – el Berguedà i Lluçanès ( Osona).

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?