Friday, June 24, 2011

 

ROMUALD FREIXA I COSTA, UN CIUTADA EXEMPLAR

DECRET D’ALCADIA

En Joan Roma i Cunill, Alcalde – President de l’Ajuntament de Borredà, informo a tots
els ciutadans i ciutadanes, de la defunció de ROMUALDO FREIXA I COSTA, i DECRETO DOS DIES DE DOL OFICIAL, en memòria seva.
En Romualdo Freixa, ha estat una persona rellevant en la vida del nostre poble , just fins a l’hora de la seva mort.
Un ciutadà exemplar que ha sabut compaginar la vida professional com forner durant més de 50 anys, amb la d’activista polític, cultural , social i mediambiental.
Ha estat 8 anys tinent d’alcalde de l’ajuntament de Borredà ( 1983 – 1991). Ha presidit l’ADF Sobrepuny des de l’any de la seva fundació fins a data d’avui. Ha estat present i actiu en totes les activitats de caire cultural i festiu del poble i ha col.laborat en quants esdeveniments han tingut lloc en el municipi i comarca .
Era el millor coneixedor de la història de Borredà. Una persona indispensable per poder informar i documentar de tots els esdeveniments ocorreguts en el municipi, en el més llunyà passat o el més recent present.
La llista de realitzacions i participacions a tots els nivells és molt alta, i resumeix l’esperit inquiet i actiu d’un home que estimava el seu poble , el seu país, la cultura, l’art, i tot el que ens envolta.
En record seu, li dediquem aquests dos dies de dol oficial. Sempre el tindrem en el nostre record com un ciutadà exemplar.

Borredà, 24 de juny de 2011.

L’ Alcalde – President

Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?