Thursday, June 16, 2011

 

REFORÇAR EL GOVERN - art. Celsona

REFORÇAR EL GOVERN
Davant determinats pactes, és lògic tenir visions i opinions diferents , en funció del treball i la implicació tingudes en un Consistori, en aquest cas , a Solsona capital.
El PSC no va tenir els resultats esperats. Passa sovint que malgrat la gran feina feta, els electors prenen una decisió , com la de reforçar el principal partit de govern, en detriment dels altres membres del pacte de govern.
Es el que ha passat a Solsona. ERC ha sortit reforçada i el PSC afeblit. Es el joc democràtic, i pertoca acceptar el veredicte de les urnes.
Davant aquesta situació, el PSC podia optar per passar a l’oposició, o mantenir-se en el govern, sempre i quan el partit guanyador li proposés. I l’alcalde , va donar el pas. Va proposar continuar governant junts, i el PSC, ho va acceptar, després de consultar la militància i pronunciar-se per una àmplia majoria.
Crec encertada la decisió de l’alcalde, i la del PSC d’acceptar l’oferta. Venen temps molt complicats per a tothom, i lògicament, també pels ajuntaments. De fet estem ja immersos des de un parell d’anys en una situació crítica i desconeguda. No hi ha previsions fiables ni futurs amb garanties. Quants més governin i més àmplia sigui la majoria, més fàcil és prendre les decisions adients.
I una capital no pot estar subjecta a una majoria justa, depenent de si algun regidor es posa malalt i en el ple perilla o no aquesta majoria. Es bo tenir la seguretat d’aquesta àmplia representació i disposar d’altres visions i prioritats. Enriqueix el debat, i millora el govern.
De fet, en els quatre anys passats la millora de la ciutat ha estat ben visible a nivell extern i intern, fins convertir-se en un paradigma d’un govern d’entesa, de funcionament exemplar. Tres forces polítiques remant en la mateixa direcció i respectant escrupolosament el pacte, i l’ordre de prioritats i protocol. No és fàcil, com s’ha pogut veure en nombrosos altres pobles i ciutats en que els resultats no han estat positius com aquí.
Ara, comença l’etapa d’un bipartit, amb l’avantatge de que pràcticament tots es coneixen. Ja han governat junts, i coneixen les prioritats d’uns i altres, i sobretot han aconseguit formar equip. Es molt important, encaixar persones i càrrecs, i trobar l’adequada sintonia entre uns i altres.
Solsona com tants altres ciutats té encara molts reptes per endavant. Amb molts menys recursos que anys enrere. Ara no es poden prometre grans obres sinó grans esforços per mantenir les que s’han fet, i conservar els serveis essencials. En aquesta etapa la gestió serà fonamental. La capacitat de fer molt amb pocs recursos, i fer jugar les potencialitats de la ciutat per aconseguir els objectius buscats.
Vol dir, retornar a vells temps, on el voluntariat era capaç d’organitzar grans esdeveniments amb molta dedicació i pocs diners. Vol dir, prioritzar tot , per garantir no deixar abandonades les persones més necessitades. Uns moments difícils, però també apassionants, i on les ideologies es veuen amb més claredat que mai. Bona feina al nou govern solsoní.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?