Tuesday, June 21, 2011

 

PRIMER PLE MUNICIPAL

PRIMER PLE MUNICIPAL – BORREDÀ
El passat dilluns dia 20 es va celebrar el primer ple extraordinari de l’actual mandat, amb l’assistència dels 7 membres del Consistori, presidit per l’alcalde, Joan Roma.
En aquest ple, entre d’altres punts es va acordar el règim de sessions que tindrà una periodicitat trimestral, com anteriorment. També es va informar de la constitució de la Junta de Govern Local, formada per l’alcalde, el tinent d’alcalde, Antonio Velasco, i la Regidora, Concepció Barniol.
E n el tercer punt de l’ordre del dia hi figurava, el traspàs de competències del Ple a la Junta de Govern Local, en tots aquells punts permesos per la llei. Igualment es va constituir la Comissió Especial de Comptes, formada per l’alcalde, el tinent d’alcalde, i el regidor de CiU, Vicenç Vilalta.
Els altres punts també consistien en nomenar representant de l’ajuntament davant diversos organismes i institucions, així com modalitat de convocatòria de plens i altres aspectes del funcionament ordinari.
L’Alcalde va donar la benvinguda a tots els membres del Consistori i va desitjar bona feina a tots ells. També es va comprometre a facilitar la feina dels membres de l’oposició , i facilitar tota la informació i documentació necessària per dur a terme la tasca de supervisió i control de l’acció de govern.
Finalment, va donar compte de la situació financera de l’ajuntament, explicant els comptes municipals, així com els crèdits contractats. En aquest apartat, va detallar que l’ajuntament de Borredà està al corrent de tots els pagaments, amb uns terminis molt curts de pagament. I les quotes dels crèdits també estan al dia , de manera que la situació financera és sanejada.
També va anunciar la propera convocatòria d’un nou ple extraordinari per organitzar les primeres obres, i peticions de subvencions a Generalitat i Diputació de Barcelona. Tot i la situació de crisis , l’alcalde va comunicar bones perspectives per poder dur a terme els projectes previstos en el programa electoral.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?