Tuesday, June 07, 2011

 

PLE DE CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSISTORI

PLE DE CONSTITUCIÓ
Aquest dissabte dia 11 de juny a les 12 del migdia, es constituiran tots els Ajuntaments, elegits el passat dia 22 de maig.
A Borredà, doncs, també es farà el Ple, en el qual prendran possessió dels seus càrrecs els 7 candidats elegits, i a continuació s’elegirà l’alcalde, d’entre els dos caps de llista: Joan Roma ( PSC) o Joan Pallach ( CiU).
Recordem que el resultat de les eleccions va ser de 5 regidors pel PSC i 2 per CiU. Una vegada feta l’elecció d’alcalde, aquest pronunciarà un breu discurs, i desitjarà bon govern i bona oposició als 7 membres del nou Consistori.
En el nou Consistori hi haurà 4 homes i 3 dones ( totes elles de la candidatura del PSC). Pocs dies després de la presa de possessió l’alcalde convocarà el primer Ple Extraordinari per aprovar el Cartipàs municipal, així com per fixar les dates dels plens ordinaris, constituir la Junta de Govern Local, etc.
A partir d’aquest ple, el nou Equip de Govern començarà la seva tasca de govern , aplicant el programa electoral amb que es va presentar.
Recordem que el Ple de Constitució, així com tots els altres plens son oberts, i poden assistir-hi les persones que vulguin, sempre tenint present de que la sala de plens és reduïda i la capacitat és per a poques persones.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?