Wednesday, June 15, 2011

 

FINAL ESCOLA DE MÚSICA

FINAL ESCOLA DE MÚSICA
El final d’aquest curs, significarà el final dels estudis musicals que durant molts anys ha organitzat l’ajuntament de Borredà. El descens d’alumnes, comporta aquest tancament. Sempre hem deixat clara la prioritat de poder oferir estudis musicals a tots els nens i nenes que volguessin.
L’ajuntament ens hem fet càrrec del 60% del cost i els pares de l’altre 40%, ara , però el nombre d’inscrits no supera la dotzena i no podem mantenir un servei amb tant poc alumnat.
També hem tingut problemes per trobar professors. El fet del desplaçament complica la contractació de personal i obliga a pagar els desplaçaments, des de Berga, o des de Bagà o altres indrets.
Aquests estudis fa més de 20 anys que s’ofereixen, però aquest serà el darrer curs, a no ser que en un proper futur torni haver interès i suficients alumnes per reemprendre l’activitat. De moment, doncs, i per insuficiència d’inscrits l’ajuntament ha decidit, fer una pausa, més o menys definitiva en aquest ensenyament.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?