Wednesday, June 15, 2011

 

CONTRIBUCIÓ URBANA - MÉS TARD

LA CONTRIBUCIÓ URBANA ES COBRARÀ MÉS TARD

Informem de que a partir d’aquest any l’IBI urbana i rústega, tindrà un període de cobrament , del 1 de juliol al 2 de setembre.
El motiu d’aquest endarreriment, respecte d’anys anteriors, és la petició de molta gent de repartir millor les dates de cobrament dels diferents rebuts d’impostos i taxes municipals.
Fins ara, a principis de juny, coincidien rebuts d’aigua, taxa d’escombraries, taxa de guals, taxa de manteniment de la TV per cable i l’IBI.
Es per aquest motiu que varem decidir repartir el calendari fiscal d’una altra manera, i no fer coincidir tots aquests cobraments.
Així, doncs, a principis de juliol tothom rebrà el rebut d’IBI i tindrà fins el 2 de setembre per fer-lo efectiu.

I perquè consti signa el present escrit , a Borredà , el dia 15 de juny de 2011.L’ Alcalde – President
Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?