Tuesday, June 28, 2011

 

COMUNICACIÓ ACA - ESLLAVISSADA GORG DEL SALT

AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA
Director General
Barcelona
Borredà, 23 de juny de 2011

Benvolgut Senyor,
En Joan Roma i Cunill, Alcalde – President de l’Ajuntament de Borredà li

COMUNICA

Que arran les darreres pluges intenses caigudes en el municipi de Borredà ( Berguedà) s’ha produït una forta esllavissada, a la zona del Gorg del Salt, en espai depenent de l’ACA.
Aquesta esllavissada ha comportat el tall del camí de comunicació amb el Gorg, així com l’arrossegament de nombrosos arbres i arbustos, motiu pel qual l’ajuntament ha decidit posar un cartell de prohibit el pas.
Amb tot el perill no ha cessat, degut a l’existència de diverses zones de la paret lateral amb possibilitats de produir noves esllavissades, en el cas de noves pluges intenses o per altres causes.
Es per tot l’exposat que

SOL•LICITA

La intervenció urgent dels seus tècnics per supervisar l’estat actual d’aquesta zona, i preveure-hi una immediata intervenció per evitar qualsevol altre perill, i al mateix temps poder deixar lliure l’espai per fer visitable un dels indrets més característics del nostre poble.
L’espai afectat es troba a uns 500 m, del nucli urbà, afecta la Riera Margansol, i concretament el gorg més emblemàtic per visitar i per anar-hi a nedar.

A l’espera de la seva prompta intervenció, el saluda cordialment.

L’alcalde – president: Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?