Thursday, June 09, 2011

 

CANVI DATES - REBUT D'IBI

CANVI DATES – COBRAMENT DE L’IBI.
Notifiquem que els rebuts de l’IBI d’urbana i rústica arribaran dintre de dos mesos, i no aquest mes de juny com era habitual. Aquest any hem modificat el calendari fiscal a petició de molta gent que trobava carregós haver de pagar 3 o 4 rebuts al mateix temps.
I és que en anys anteriors, a primers de juny arribaven els rebuts d’aigua del primer trimestre, el rebut de Manteniment TV per cable, el de guals, i el d’escombraries. I el més important, que era el d’IBI.
Conscients d’aquesta realitat, varem proposar a l’Organisme de Gestió Tributària la modificació d’aquest calendari i retrasar el d’IBI al setembre per repartir millor els pagaments al llarg de l’any.
Així, doncs, que ningú pateixi per no haver rebut la notificació d’aquest rebut, que rebrà dintre de dos mesos.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?