Sunday, May 15, 2011

 

PROGRAMA ELECTORAL - BORREDÀ - 2011-2015

PROGRAMA ELECTORAL – 2011 – 2015 - BORREDÀ
IL.LUSIÓ PER BORREDÀ
Presentació.
Teniu a les mans el programa electoral amb el qual ens presentem a les eleccions del 22 de maig. Sempre hem procurat complir els compromisos que figuren en el programa. Quan no s’ha pogut ,hem donat les explicacions oportunes. I ara mateix, hem d’informar que en el darrer mandat, no ha estat possible dur a terme un dels grans projectes que necessita el poble: la Renovació del Casc Antic. No hem pogut trobar tot el finançament de l’obra per poder-la fer , sense haver de fer pagar als veïns. Per això , figura de nou en aquest programa.
Tampoc hem pogut complir el compromís de tenir un local pels joves del poble. El local previst no compleix les mesures de seguretat que a dia d’avui s’exigeixen. Buscarem una nova ubicació, tot i les dificultats que suposa trobar un local per aquest destí.
I alguna de les restauracions de patrimoni haurà d’esperar millors temps econòmics per poder-la dur a terme. Amb tot, aquests incompliments han estat compensats per altres obres no previstes, però obligades per les circumstàncies, com va ser la reparació dels danys causats per la riuada del 2009. O altres obres i serveis que hem dut a terme en aquests darrers 4 anys. No tot es pot planificar en un programa, i sempre surten imprevistos que cal resoldre. Així ho hem fet, i considerem que el poble ha mantingut i augmentat el nivell d’equipaments, infraestructures i serveis com per garantir una raonable qualitat de vida a tots els ciutadans.

PRINCIPALS COMPROMISOS PEL PERÍODE 2011 – 2015.

1.- Compra terrenys – lateral zona esportiva. Aquesta és una actuació ja consolidada. Tenim 38.000 euros de subvenció de la Generalitat, i el cost és de 42.000. La previsió és poder-ho tenir resolt dintre de 2 mesos.

2.- Construcció Magatzem municipal i Parc Infantil. Va lligada amb l’anterior i també la tenim ja consolidada amb una subvenció de la Generalitat pel 90% del cost de les obres.
Aquest magatzem suposa tenir patrimoni propi, un lloc adequat per posar vehicles i materials municipals, i estalviar diners en lloguer.
Aprofitar la coberta per posar-hi un parc infantil d’uns 500 m2 , és completar les instal•lacions esportives i de lleure del poble. Un dels grans atractius de Borredà.

3.- Primera fase, Renovació Casc Antic. Es l’obra que no s’ha pogut fer, per falta de subvenció suficient. L’import és de 1,150.000 euros. Sumarem totes les subvencions possibles per fer tot el carrer Manresa i Plaça Major, sense imposar contribucions especials. Es indispensable fer l’obra per poder renovar tots els serveis: aigua, clavegueram, i soterrar els altres.

4.- Parc urbà a la zona de Cal Gall. Tal com hem dit en anteriors ocasions, si tornem a governar no pensem ampliar més les zones edificables del poble, però considerem de gran interès negociar amb la propietat, que la finca de La Serra, es pugui convertir en un Parc urbà per poder-hi anar a caminar, llegir, passar el temps en un lloc privilegiat durant tot l’any. La intervenció seria mínima. Plantar alguns arbres més, de diferents especies, marcar bé els caminets, posar papereres i alguns bancs. Suficient per tenir un parc natural just a tocar del poble.
5.- Quarta fase d’arranjament camins rurals. Seguirem arreglant camins rurals que portin a cases habitades tot l’any. I ho farem amb asfalt en calent, com a mesura per garantir una millor qualitat i durabilitat.

6.- Restauració Pont de Sant Joan. En el marc de garantir el futur del patrimoni arquitectònic, convé fer una actuació de rehabilitació del Pont de Sant Joan, amb subvenció de la Generalitat o la Diputació.

7.- Primera fase, soterrament de contenidors. En aquest nou mandat, ens proposem posar en funcionament el sistema de contenidors soterrats a l’aparcament municipal. Ja tenim mitja feina feta, queda instal•lar el sistema hidràulic i posar els contenidors adients. D’aquesta manera es suprimiran tots els contenidors que ara estan a l’aire lliure.

8.- Noves tecnologies. Continuarem exigint a les empreses de telecomunicacions una millora del servei de cobertura, capacitat i rapidesa, així com abaratir els costos. També continuarem donant formació a totes les persones interessades en millorar els seus coneixements en aquest àmbit.

9.- Turisme. Un dels sectors amb més present i futur és el del turisme. Continuarem dedicant esforços a millorar els equipaments, senyalització i promoció del poble en tots els àmbits. Això suposa creació de llocs de treball i impuls al comerç i l’artesania.

10.- Construcció de l’EDAR. L’estació depuradora d’aigües residuals porta un retard de 8 anys. Pertoca a l’Agència Catalana de l’Aigua construir-la i pagar-la. Insistirem perquè sigui una realitat el més aviat possible.

Un poble viu i actiu. Continuarem impulsant i recolzant totes les festes, fires, esdeveniments culturals i esportius, així com les activitats culturals, d’oci i lleure que es duen a terme en el Centre Cívic, a les escoles, zona esportiva o en altres indrets del poble i terme municipal.
De vosaltres i el vostre vot depèn la continuïtat i renovació d’un projecte d’ IL.LUSIÓ PER BORREDÀ, encapçalat per Joan Roma , amb un equip de persones preparades per assumir funcions de govern i portar-les a bon terme.
La Candidatura del PSC – PM, està formada per: Joan Roma, Antonio Velasco, Concep. Barniol, Anna Ma. Cunill, Anna Ma. Rubio, Joan Rovira, Azucena Llop, i com a suplents , Ivan Tubau, Irene Puigcorbé i Jordi Tarruella.
Si esteu d’acord d’on venim i cap on anem, Voteu PSC – PM. Il.lusió per Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?