Saturday, May 07, 2011

 

NOVA SUBVENCIÓ EN APLICACIÓ PPI

SUBVENCIÓ ARRANJAMENT DE CAMINS – ADF 2011
Ahir va arribar la comunicació de l’aprovació d’un ajut de 12.000 euros, destinats a l’aplicació del PPI ( pla de prevenció d’incendis) per la campanya 2011.
Aquests ajuts de la Diputació de Barcelona van destinats a mantenir en bones condicions els principals camins del terme municipal, per facilitar arribar a tot arreu en cas d’incendi.
Juntament amb aquests ajuts, se n’han aprovat d’altres destinats a la contractació de persones destinades a vigilar el territori, avisar en cas d’incendi i evitar que les persones tinguin comportaments perillosos, dintre dels boscos.
Dintre de poc, activarem els serveis de l’ADF Sobrepuny, a la qual pertany Borredà per tal d’estar preparats per qualsevol eventualitat de foc. De moment, i en els darrers anys s’ha hagut d’intervenir molt poc, sobretot degut a la humitat ambiental, però també a totes les mesures de prevenció dutes a terme des de fa anys.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?