Tuesday, May 03, 2011

 

LES PERSONES COM A PRIORITAT- art. Regió 7

LES PERSONES COM A PRIORITAT
Si una prioritat s’està imposant en tots els programes, és deixar la política de “pedra i ciment” per millors temps, i centrar-nos en les polítiques a les persones. Es a dir, mantenir els serveis essencials , aconseguits després d’anys de progrés i conquestes socials, i exigir que les retallades de la Generalitat no afectin els col•lectius més necessitats. Feixuga feina, i dura lluita ens espera, a la vista de la falta de sensibilitat del nou Govern.
I és que s’estan produint uns fets no imaginats anys enrere. Sempre havíem cregut, sobretot des de les esquerres, i més concretament des dels socialistes, que tota conquesta social, no tenia marxa enrere. Semblava evident que cada any es podia demanar i aconseguir, millorar salaris per compensar l’IPC, o reduir la jornada de treball, aconseguir millores socials, a totes les empreses, millorar les prestacions sanitàries i les educatives, etc.
Portem més de trenta anys d’avenços constants fins ara, però , el que crèiem inamovible ja no ho és . Els temes més ferms i intocables, son objecte de qüestionament fins extrems, de moment imprevisibles. Els efectes ja es deixen sentir i poden tenir conseqüències demolidores. Tocar les prestacions sanitàries, i les socials, en uns moments de crisis greu, porta angoixa i preocupació a tot el país. Qui més qui menys tothom té malalts propers, persones amb discapacitats, o problemes de salut. Afegir al greu drama de l’atur, altres incerteses, és canviar radicalment les condicions de vida dels catalans.
I parlant d’atur, aquesta és la gran prioritat, de tots els ajuntaments , i molt especialment dels progressistes. Es cert que aquesta no és una competència estrictament municipal, però precisament és la que es veu més d’aprop. S’intenta fer el que es pot, amb plans d’ocupació o ajuts socials, però s’arriba a un molt petit percentatge d’afectats. Convenen grans plans , acordats entre totes les administracions per impulsar l’economia i donar treball als col•lectius més afectats per la crisis. Als aturats de llarga durada i sense prestacions. Aquests son els prioritaris.
Entrem , doncs, en una campanya molt diferent de totes les viscudes, precisament perquè haurem de parlar de propostes que surten dels paràmetres municipals. Hem de parlar a la gent dels problemes quotidians, i aquests no es poden solucionar localment, sinó a d’altres nivells. Haurem de fer de pont entre les administracions i facilitar les eines necessàries als emprenedors perquè trobin facilitats a l’hora de crear noves empreses. De fet, ajuntaments com Igualada i Manresa, s’han convertit en model de dinamització econòmica, a l’igual que d’altres governats per equips progressistes, i que van prioritzar aquesta feina per davant de moltes altres, potser més lluïdes, però no tant útils.
Ara toca seguir aquest exemple i posar-nos al davant de les polítiques actives, i facilitar l’implantació de noves activitats a cada municipi, i al país en general. Però, al mateix temps hem de reclamar que les altres administracions actuïn en l’àmbit de les seves competències . Només sumant esforços aconseguirem posar remei a una situació crítica que passa davant de qualsevol altra exigència.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?