Wednesday, May 11, 2011

 

INICI DE CAMPANYA ELECTORAL - BORREDÀ

TOTHOM REBRÀ EL PROGRAMA ELECTORAL I LES PAPERETES DE VOTACIÓ A CASA SEVA.
Fa 15 dies que la Candidatura de PSC – PM va tancar el programa electoral pel proper mandat ( 2011 – 2015) en el qual exposem les principals realitzacions que pensem dur a terme, en el cas que continuem tenint la confiança de la majoria del poble.
Aquest programa es repartirà dintre dels propers 4 o 5 dies per totes les cases del poble, i tot seguit, tothom rebrà per correu ordinari, un sobre amb una carta meva, en tant que cap de llista de la candidatura, i dintre hi haurà un sobre i una papereta de votació, per tal que qui vulgui, pugui anar a votar amb la papereta enviada.
Igualment, es podrà consultar el programa electoral en aquest bloc, i s’enviarà a tot un conjunt de persones nascudes en el poble, però que ja no hi viuen. Considerem important que tothom qui té una estreta relació amb Borredà, puguin estar al corrent de les propostes que fem de cara el proper mandat.
Es el mateix que fem amb els butlletins municipals, a part de repartir-los per tot el poble , n’enviem uns 70 exemplars a persones, relacionades amb el poble, per haver-hi viscut un grapat d’anys, per haver-hi nascut, o per tenir-hi família.
El programa és molt concís amb uns compromisos clars, i realitzables, tot i la crisis econòmica. L’ajuntament està al corrent de totes les obligacions financeres, està al dia dels crèdits i les amortitzacions, i paguem puntualment totes les factures. No queda cap deute pendent del 2010, ni gran ni petit, i estem liquidant a 60 dies.
Tenim un patrimoni superior als 8 milions d’euros, i en els propers mesos podrem posar a la venda , les dues parcel•les procedents del 10%d’aprofitament mitjà de la Urbanització del Camí de la Roca, i 2 altres parcel•les de la Urbanització de Cal Gall. En aquest cas, els diners que s’obtinguin de la venda, seran dipositats en un compte, a l’espera de poder-los invertir en vivenda de protecció oficial, o en altres àmbits, si la Generalitat modifica l’actual llei d’urbanisme.
En resum, malgrat la crisis, l’ajuntament pot fer front a totes les seves obligacions de manteniment de serveis, infraestructures i equipaments, i podrà dur a terme les obres previstes, amb ajuts de les altres administracions.
En qualsevol cas, les propostes pels propers 4 anys figuren en el programa electoral, i es podrà comprovar la continuïtat de funcionament, respecte els anteriors mandats, com no podia ser d’altra manera.
Joan Roma, cap de llista de PSC - PM

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?