Thursday, May 19, 2011

 

HISENDA SANEJADA I AL DIA

HISENDA SANEJADA I AL DIA
A pocs dies de les eleccions municipals, hem d’informar que tot i la crisis econòmica i la complicada situació financera de la majoria d’ajuntaments, podem presentar uns números sanejats i posats al dia.
Dintre de poc tindrem la liquidació del 2010, a punt per aprovar. En aquests moments tenim en el compte corrent de l’ajuntament: 15.935,83 euros, i hem liquidat les quotes dels crèdits amb la Diputació de Barcelona i amb Catalunya Caixa. Es a dir, estem totalment dia en matèria de crèdits. No devem res a ningú. Les úniques factures pendents de pagaments son les arribades aquestes darreres setmanes i les estem pagant a 30 o 60 dies.
De cara el proper mandat, els projectes que figuren en el programa electoral son perfectament viables. Tant la compra de terrenys com la construcció del magatzem municipal i el parc infantil, tenen el finançament previst. I la gran obra de la primera fase de Renovació de serveis del Casc Urbà, serà subvencionat per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
Si no es cobrís la totalitat de l’import el que farem serà partir a primera fase, en dues parts, i fer la primera, consistint en la renovació de tot el carrer Manresa. De totes maneres, la intenció és poder fer carrer Manresa, Plaça Major i primer tram del carrer de la Font, tal com figura en el projecte aprovat.
Pel que fa la Unitat d’Actuació núm. 1 ( Cal Gall) està al dia de pagaments de les certificacions d’obra,i està en vies de cobrament la quarta quota , als propietaris dels terrenys. Aquesta obra es pagada íntegrament pels propietaris i l’import s’ha repartit en 5 quotes. La quarta , el termini acaba demà dia 20 de maig, i la cinquena quota es girarà una vegada acabada tota l’obra. En aquest cas, l’ajuntament no hi aporta cap import, perquè és una obra de caràcter privat, però gestionada per l’ajuntament, degut a que els propietaris no es varen posar d’acord per fer-ho per junta de compensació. Ara és fa pel sistema de cooperació, via municipal.
La resta d’obres petites o grans, s’han fet amb subvencions totals o parcials de la Diputació o Generalitat.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?