Monday, April 04, 2011

 

LA BATALLA D'UN AVI PER UN NÈT AUTISTA

LA BATALLA D’UN AVI PER UN NÈT AUTISTA
Des de fa prop de dos anys que com Alcalde rebo escrits d’un avi, de 74 anys, que batallar per aconseguir ajuts pel seu net autista i amb ell, ajudar a moltes altres famílies que es troben amb un problema semblant.
Ara ha anunciat que , cas de no aconseguir els ajuts demanats, començarà una vaga de fam fins el final.
He d’aclarir que aquests escrits son enviats a multitud d’institucions, organismes, partits polítics, sindicats, etc, i per tant Borredà estem en aquesta llista, però en diverses ocasions he intercanviat missatges, donant-li ànims i prometent-li donar a conèixer aquesta difícil realitat.
Ha de ser dur, conviure amb un infant autista, en una gran ciutat i sense els mitjans tècnics, humans i econòmics necessaris per educar-lo adequadament. Comprenc la seva batalla, i la sensació de soledat que té, després de tant de temps de voltar per tot arreu a la recerca d’ajudes i comprensió.
I en plena crisis, encara es fa més difícil aconseguir ajuda. Cansat i desanimat vol emprendre una darrera batalla que pot acabar fatalment. Avui he rebut un nou escrit, enviat a tot arreu, i li he demanat repensar-se aquesta acció. Crec que ha remogut moltes consciències, i ha donat a conèixer la realitat de l’autisme a moltes persones que hem llegit els seus escrits i hem demanat a les institucions que els tingui en compte.
Avui compleixo un compromís amb ell, com és el d’exposar aquest cas, en el meu bloc demanant reflexionar sobre aquestes malalties, encara poc conegudes i poc tractades, animant a que entre tots reclamem mitjans de tota mena, per ajudar a les famílies que tinguin algun membre afectat per aquesta malaltia.
Joan Roma, alcalde de Borredà

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?