Thursday, April 14, 2011

 

DELIMITACIÓ TERMES MUNICIPALS

MAPA LIMITS MUNICIPAL
En aquestes dues darreres setmanes hem dut a terme dues reunions per fixar els límits definitius entre els municipis de Borredà – Castell de l’Areny – La Quar.
La Generalitat des de fa 2 anys està duent a terme la renovació i fixació dels termes municipals utilitzant les noves tecnologies que permeten molta més exactitud que les velles medicions fetes 70 o 80 anys enrere.
Actualment es repassen les fites de terme, i la documentació que les detalla. Es convoquen els propietaris de finques colindants amb cada terme municipal, per comprovar si estan d’acord o no amb les fites, i finalment son els equips de govern municipals, els qui signen els límits proposats.
En aquestes dues reunions, no va haver cap diferència de criteri ni cap qüestionaments dels límits entre els 3 municipis, de manera que s’han signat ja les actes, i queden correctament delimitats els termes municipals.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?