Wednesday, April 27, 2011

 

CREDIBILITAT MUNICIPAL - art. Regió 7

CREDIBILITAT MUNICIPAL
Fa pocs dies varen sortir les llistes electorals presentades a tots els municipis . A hores d’ara tothom ja sap quantes candidatures es presenten en el seu poble o ciutat, i s’han aclarit dubtes i rumors que corrien per tot arreu, especialment en els pobles petits, on les gestions es porten més confidencialment.
L’elaboració de candidatures no és fàcil perquè cada partit va a buscar, no tant els seus afiliats , com les persones més vàlides per governar el municipi. No és gens estrany, doncs, que sovint, diversos partits vagin a tocar les mateixes persones. En algun cas, qui arriba primer s’emporta el candidat, en molts altres casos les peticions es neutralitzen i el possible candidat, es queda a casa.
Escassegen les persones disposades a participar activament en política, però no pas més de les que ho fan en altres àmbits. De fet, l’escassetat de participació afecta totes les entitats, associacions, clubs, etc, i de rebot a la política. I son moltes les persones que estan en tres o quatres llocs diferents, i tothom va a buscar els mateixos, degut a ser les cares visibles de la participació.
Aquest és un dels grans reptes del futur immediat. Com aconseguim ampliar la base en la participació de les persones a tots els nivells ? Com fem atractiva la implicació no solament en política, sinó en els associacions de veïns, en les AMPA’s, en ONG’s o altres entitats.
La crisi de vocació ens afecta a tots i a tots ens ha de preocupar. Segurament aquest desinterès té un motiu cíclic, però els anys passen i la situació empitjora. No és previsible que el temps ho arregli, i una nova generació trenqui aquesta dinàmica. Ha d’haver-hi iniciatives que ajudin a aconseguir-ho.
He fet aquesta llarga introducció per explicar que més que els programes electorals, la gent mira la credibilitat de cada cap de llista, en primer lloc, i tot seguit de les persones que l’acompanyen.
Estem en un règim presidencialista a nivell municipal, i és lògic que els caps de llista tinguin un gran pes a l’hora de fer decidir uns o altres, per una candidatura o altra. Amb tot, ho podem veure en les ciutats mitjanes i grans que tenir un bon equip és essencial per gestionar bé i actuar en tots els àmbits necessaris.
Una persona sola no pot abraçar el conjunt de temes i problemàtiques d’un poble i menys d’una ciutat. Era possible anys enrere, no pas ara. Cada projecte, comporta un munt de reunions, gestions, tramitacions que cal fer, i només la implicació de diverses persones, pot portar a bon terme, la iniciativa. I habitualment, la millor solució ve de la mà de la implicació de politics i tècnics.
En el fons , la gent busca credibilitat. I si l’han trobada en qui governa, és fàcil confiar de nou en els mateixos. I sinó l’han vista, per molts programes, promeses i campanyes que es facin, no es trauran bons resultats. I la credibilitat es guanya amb els anys, i amb la feina, sigui a l’ajuntament sigui en les entitats on s’ha estat actuant. D’aquí la importància de comptar amb candidats, bregats en altres indrets. De ben segur que si ho han fet bé en un lloc, també ho faran bé a l’ajuntament.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed.XI del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?