Sunday, April 17, 2011

 

COMPLETAR LA SENYALITZACIÓ

COMPLETAR LA SENYALITZACIÓ.
Aquesta setmana s’ha procedit a completar bona part de la senyalització del poble. Queden encara alguns senyals per instal•lar.
De moment les decisions preses es van duent a terme. S’ha posat una reserva d’aparcament a l’inici del carrer Manresa, cruïlla carrer Dr. Vilardell, destinat a una persona amb mobilitat reduïda.
S’han repintat tots els trams de prohibició d’aparcar. S’ha pintat el pas zebra al final del carrer Sant Marc, cruïlla carrer Dr. Vilardell. I properament es posaran els senyals per regular la velocitat dintre del casc urbà, a 20 quilòmetres per hora. D’aquesta manera queda clar que en tot el casc urbà la prioritat la té el vianant.
Els senyals, tenen el doble caràcter d’horitzontal i vertical perquè quedin ben visibles i siguin fàcils d’identificar.
Properament també s’instal•larà una barana a la banda dreta del Camí de Cal Gall, tal com estava previst , una vegada estesin molt avançades les obres d’urbanització d’aquest sector. I també es delimitarà amb xarxa el tram final del carrer Sant Marc, confluència amb el c/ Dr. Vilardell, de manera que quedin perfectament separats els límits privats i els viaris d’aquesta zona.
Igualment s’han dut a terme altres treballs de neteja d’heures que envaïen l’espai públic en el tram superior del carrer de Dalt, o a la Baixada del Vinyal.
Per últim, s’instal•laran un parell de senyals més, per indicar la sortida del poble des de la Plaça Major, per evitar alguns dubtes dels conductors, especialment en el carrer Dr. Vilardell, confluència amb el carrer Queralt. En aquest punt, s’instal•larà un mirall per poder tenir visibilitat en un punt especialment perillós.
Amb aquestes millores, el poble guanyarà en seguretat i senyalització. La intenció és tenir fetes aquestes millores, dintre dels propers 15 dies.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?