Tuesday, March 22, 2011

 

TENIR REPRESENTACIÓ MUNICIPAL-art.Celsona

TENIR REPRESENTACIÓ MUNICIPAL
Aquests dies i fins el 18 d’abril , tots els partits estan treballant de valent per poder presentar candidatura a la majoria de pobles de la comarca. En principi , sembla senzill trobar una desena de persones, disposades a formar una llista i dedicar-se quatre anys a “arreglar el poble”. A la pràctica veurem com les coses son més complicades del que al principi semblen.
Deixant fora, Solsona , que cada candidatura ha d’estar formada per 13 persones, les altres son de 7 o de 5 (excepte Sant Llorenç que en té 9). I en els pobles amb 5 regidors, es poden presentar llistes amb 1,2,3,4 o 5 candidats. Es a dir, son llistes obertes, en que la gent pot votar a un màxim de 4 candidats, però se n’han d’elegir 5, de manera que és relativament fàcil que una candidatura minoritària pugui aconseguir 1 regidor.
Amb tot i això, i malgrat el Solsonès tingui 7 d’aquestes llistes obertes, veurem com no és fàcil trobar-hi gaires candidatures.
I és que , amb tant poca gent, bona part del poble està emparentat , i es fa difícil acceptar presentar-se per qualsevol partit. Els pocs disposats a formar part del Consistori van repetint any rere any, fins l’aparició d’una nova generació, sovint de les mateixes cases que han estat a l’ajuntament. Aquesta roda és molt difícil de trencar, i la monotonia s’apodera dels governs municipals.
No hi ha renovació ni ganes d’impulsar-la. El resultat son ajuntaments poc dinàmics i pocs propensos a canviar el seu funcionament. Només quan apareix algú de fora, i vol trencar aquesta monotonia, és quan les aigües es remouen i es produeix alguna novetat interessant.
En aquestes eleccions, l’esforç per part dels partits d’esquerra, és notable, en l’àmbit de trobar nous candidats i facilitar l’alternança en els ajuntaments. No és gens fàcil, però hi haurà molt poques candidatures úniques, a diferència del que era habitual anys enrere. En molts llocs era normal tenir una sola llista, sota les sigles de CiU. Ara seran molts pocs els pobles amb candidatura única.
I això és positiu. Tenir dues o més opcions, permet triar i assegurar un govern i una oposició a cada poble. I deixar enrere unes idees impròpies dels temps en que estem. Gràcies a l’esforç dels grans partits , el dia 22 de maig, a la majoria de pobles de la comarca tindran dues o tres llistes , siguin del PSC , d’ERC o algun altre partit.
La pluralitat municipal, es traduirà també en una diferent representació en el Consell Comarcal, i la possibilitat de canvi en aquest organisme, governat sempre per CiU. I finalment també en aquestes eleccions es juga el càrrec de diputat provincial, igualment en mans de CiU des de sempre. Estem, doncs, davant unes eleccions importants, i més plurals que mai. Ja era hora.
Joan Roma i Cunill, President Fed. XI del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?