Monday, March 28, 2011

 

REPETITS COMPROMISOS- art. Regió 7

REPETITS COMPROMISOS
En la recent cimera celebrada al Palau de Pedralbes, es va tornar a repetir el vell compromís de desburocratizar les administracions. Es a dir, agilitzar tràmits, simplificar documents, escurçar terminis, etc.
Fa aproximadament una vintena d’anys que periòdicament es promet aquest gran objectiu. El govern Montilla, va fer un esforç en aquest sentit, però ja en temps de Jordi Pujol, s’havia promès i ,fins i tot ,en algun dels seus governs, s’havia creat una Oficina especial per fer les propostes i tirar-les endavant. Tot va quedar en paper mullat.
Es lògic, doncs, ser escèptics davant aquest nou compromís. I , en canvi, seria un dels grans èxits, cas d’aconseguir-ho. L’estalvi econòmic, en personal i en temps seria una benedicció, especialment en aquest temps de crisis.
Es possible aconseguir-ho? Sí, si hi ha la voluntat ferma de tirar-ho endavant, i la constància en aplicar el pla corresponent. La majoria d’ajuntaments han aconseguit simplificar les estructures i circuits de peticions, tràmits i resolucions. L’eficàcia municipal contrasta amb la de les altres administracions i hauria de servir d’exemple per aconseguir aquest objectiu.
De fet, fa ben poc que a nivell d’Estat, la demostració d’eficàcia, rapidesa i simplificació ha estat exemplar. En dos anys, s’han gestionat tretze mil milions d’euros, aplicant un model mai vist. Es el millor exemple per demostrar que es pot aconseguir reduir la burocràcia a nivells mínims.
La xifra , traduïda a pessetes és immensa. Dos bilions de les antigues pessetes, repartides als més de vuit mil ajuntaments existents a tot Espanya, i gestionades amb una eficàcia exemplar. La prova la tenim en tots i cadascun dels municipis del país.
I he de dir que molta gent dubtava que fos possible. Amb aquest exemple a la mà, convé emprendre modificacions substancials en el funcionament de les administracions. Els ajuntaments son els primers a rebre les conseqüències d’uns carregats tràmits, en una roda que es fa increïblement llarga i complicada. I si ho és pels ajuntaments, més ho és pels ciutadans de peu, per les empreses, o per qualsevol altre entitat.
Aquests tràmits desencentiven els emprenedors nous, i compliquen la vida als vells. A més molts son innecessaris i fins i tot contradictoris, uns amb els altres. Tots coneixem exemples kafquians, de no poder treure un document sinó en tens un altre, i per tenir aquest, necessites l’anterior.
Tampoc, la informatització de molts serveis ha comportat la simplifació de les tramitacions. Es més, sovint cal portar el format paper, juntament amb el informàtic, en una duplicació inexplicable.
Veurem si el nou compromís es tradueix en fets concrets. Que fa falta, i seria un gran avenç, és indubtable. Que la finestreta única, hauria d’estendre’s i esdevenir la norma, també, i que els terminis haurien de ser curts i contundents, igualment.
Donem un nou vot de confiança al compromís donat, i esperem un temps prudencial per comprovar resultats, però que s’havia d’incloure , en el llistat d’objectius, era evident.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed, XI del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?