Thursday, March 03, 2011

 

NOVA IMPUTACIÓ DE COSTES JUDICIALS AL DENUNCIANT

NOVA IMPUTACIÓ DE COSTES JUDICIALS
Fa pocs dies informàvem d’una nova sentència judicial favorable a l’ajuntament. També varem donar compte de la imputació de costes judicials per una sentència ferma del procediment de judici ordinari núm. 444/2007. En aquell cas la imputació de costes era per un import de: 10.125,16 euros.
Ara se’ns ha comunicat una altra sentència ferma, en la qual hi ha imputació de costes al denunciant. En aquest cas es tracta del procediment de judici ordinari núm. 450/2009-B, de l’Audiència Provincial, i l’import fixat és de 4.827,70 euros ( QUATRE MIL VUIT-CENTS VINT-I-SET AMB SETANTA) .
Una vegada més es comprova la pèrdua de temps, diners, i paciència que significa la defensa d’acusacions sense cap base fonamentada, per les denúncies d’una persona que veu sistemàticament rebutjades, arxivades o desestimades, com hem pogut veure darrerament .
L’ajuntament continuarà actuant amb la rigorositat habitual, i es continuarà defensant de les acusacions, amb la mateixa eficàcia i contundència.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?