Wednesday, March 09, 2011

 

NOUS CANALS DE TDT

NOUS CANALS DE TELEVISIÓ PER CABLE.
En data d’avui, s’han pogut sintonitzar de manera provisional i a la espera de la freqüència definitiva, TV3 ESPORTS, TV3 – HD, i el de les Illes Balears. Els usuaris han de buscar aquests tres canals de forma manual.
Dintre d’unes setmanes està previst tot un seguit de nous canvis en la distribució de canals nacionals i internacionals, de manera que avisarem a tothom d’aquests canvis per tal que els puguin situar en el programador.
Els canvis son constants i obliguen a permanents ajustos de les instal•lacions per poder mantenir el servei contractat. De totes maneres quan els canals ja siguin definitius tornarem a passar un fulletó amb la freqüència de cada canal. Igualment recuperarem alguns canals internacionals en diversos idiomes, per facilitar la seva pràctica, per col•laborar amb els establiments turístics, i per poder veure programes d’altres països, i així constatar la multiculturalitat existent.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?