Monday, March 07, 2011

 

GOVERNS ESTABLES-art. Regió 7

GOVERNS ESTABLES
Si una cosa farà falta en els propers mesos i anys, serà canviar de model de funcionament de la major part de les institucions del país. Tots esperem la reactivació econòmica, però quan es produeixi, res serà igual.
Veiem canvis vertiginosos que ningú havia imaginat ben poc temps enrere. En veurem molts més, i n’haurem de protagonitzar molts d’altres, de manera que qui tingui càrrecs de representació s’ha de preparar per impulsar-los i dur-los a bon port.
Els nous equips de govern que surtin de les municipals, hauran de ser cohesionats i amb les idees molt clares. L’experiència serà un grau important perquè quatre anys passen de seguida, i moltes mesures han de ser preses de forma immediata i amb una gran profunditat.
Quan en alguns municipis s’anuncien moltes candidatures, els resultats seran determinants per veure si els ciutadans confien en unes poques per facilitar un govern estable. No m’agrada dir, fort, però ja ens entenem. Malament anirà aquell poble o ciutat que per cada gran tema, han de recórrer a multitud de reunions, debats i acords conjunturals. No s’ho podran permetre sinó volen perdre oportunitats i estar al dia.
En el món municipal, els pactes han estat força estesos i amb resultats raonablement positius. Hi ha una cultura pactista, habitual, que no hem vist en altres nivells de govern. Ho comprovem molts dies a nivell de govern central, on s’han de fer veritables equilibris per aconseguir majories suficients per tirar endavant grans propostes de país.
La precarietat política, no és bona per ningú. I si l’oposició és poc col•laboradora o destralera com ho és la del PP, molt difícil ho té el govern per anar per les vies més necessàries.
Tenim una llei electoral que convindria modificar en un futur proper, per facilitar una major estabilitat. N’hem parlat moltes vegades , però no hi ha manera de consensuar-la. De fet, en tots els nivells l’actual sistema electoral no és el més adequat. Es queixen partits estatals pel repartiment d’escons a nivell de Congrés de Diputats. Les desproporcions entre vots i escons és clamorós en alguns casos.
A Catalunya tenim un sistema electoral provisional des de fa trenta anys que tampoc dona resposta a una millor representativitat , en funció dels vots i les províncies. I cada cert temps, el partit governant promet una nova llei que mai arriba.
I a nivell municipal, tampoc tenim una llei pràctica per aconseguir governs estables. Funciona raonablement bé en municipis petits, però es fa més complicada en els grans, quan la dispersió de representació pot complicar enormement la formació de govern. Si fins ara, algunes inestabilitats han perjudicat la gestió de molts ajuntaments, en aquestes l’estabilitat serà una peça fonamental per poder encarar el futur amb valentia, cohesió i efectivitat.
Faran falta grans dosis de comprensió i entesa per arribar a acords de mandat, que no posin en perill el funcionament de l’ajuntament i permetin adaptar-se a les necessitats de cada moment. Les perspectives son complicades i no faciliten programacions estàndards com en el passat. L’estabilitat i experiència seran peces fonamentals.
Joan Roma i Cunill, President Fed. XI del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?