Tuesday, March 29, 2011

 

COMPROMISOS COMPLERTS I PENDENTS

COMPROMISOS PENDENTS.

Arribem ja a final de mandat, i és bo fer un curt repàs dels compromisos que formaven part del nostre programa electoral, per tal de donar compte dels que s’han complert i els que no.
Podem afirmar que hem complert en un 70% aproximadament, els compromisos electorals. Un percentatge elevat, però no tant com en anteriors mandats, degut a la forta crisis que ha fet rebaixar els ajuts de les altres administracions.
S’ha deixat fora , pel proper mandat, una de les grans obres planificades. Es tracta de la Renovació del Casc Antic, en la seva primera fase. Es tracta d’una obra amb un cost superior a un milió d’euros. Impossible obtenir-lo en aquest mandat, es deixa de cara el proper. Havíem pogut sumar 600.000 euros, però no la totalitat de l’import, i la intenció és de no fer pagar a ningú. Esperem poder obtenir el cost sencer, amb subvencions de totes les institucions.
Altres actuacions que no s’han pogut dur a terme son, la Restauració del Pont de Roma i el de Sant Joan. Les retallades pressupostàries de Diputació i Generalitat no han permès obtenir ajuts per fer aquestes dues obres. Es deixen pel proper mandat.
I tampoc s’ha pogut complir el compromís de disposar d’un Local Juvenil, degut a la impossibilitat d’ubicar-lo a la zona de la Fàbrica de baix. El local previst , no reuneix les condicions obligatòries que estableixen les noves normes de seguretat en locals públics.
Exposats els principals punts que no s’han pogut complir degut a diverses circumstàncies, sí s’han dut a terme importants actuacions que figuraven en el programa electoral o que han sobrevingut al llarg dels 4 anys de mandat.
Unes obres no programades, van estar motivades per la gran riuada de l’any 2008, amb destrosses importants a la xarxa d’aigua. Això va obligar a mobilitzar recursos econòmics, tècnics i humans per restaurar el més aviat possible les destrosses causades i retornar la normalitat al servei d’aigua.
En l’àmbit del subministrament d’aigua, era indispensable la construcció d’un nou gran dipòsit, per assegurar el servei, en cas de perllongades sequeres. Ja és una realitat el nou dipòsit general de Subirà amb 1.000.000 de litres.
I en quan a aigua, es va ampliar la xarxa cap a Canamàs, El Pati i altres cases de l’entorn, amb un dipòsit de 140.000 litres.
Altres importants obres han estat en matèria de millora de camins rurals. S’han executat la segona i tercera fase de camins que porten a cases habitades, i ara només quedarà la quarta fase per executar. Les millores en aquest àmbit rural son més que evidents, i han facilitat les comunicacions a tots els que viuen fora del nucli urbà.
En matèria de telecomunicacions s’ha fet un gran avenç , amb la implantació d’una nova empresa operadora : Vodafone, i la millora de la cobertura de Iberbanda, amb la instal•lació d’una antena a la part alta del poble.
A nivell d’implantació de la TDT s’han dut a terme importants inversions que han permès arribar a donar 63 canals de TV i 14 de ràdio.
Altres compromisos complerts, han estat el d’habilitar la planta baixa de la Casa Consistorial com oficines municipals. S’ha guanyat espai i comoditat, i va permetre complir un dels grans compromisos, com era el de disposar d’un nou Consultori mèdic municipal, molt ben situat i molt ben equipat per donar un millor servei a tota la gent de Borredà.
També s’han asfaltat definitivament els carrers de la zona nord, molt malmesos per les obres en tota la zona.
A banda de totes aquestes grans obres, hi ha hagut un tema molt fonamental com és un bon manteniment de totes les infraestructures , equipaments, i serveis. Es pot comprovar a nivell de tot el poble, i tots els seus racons, de manera que tothom qui ve, elogia el goig que fa tot el conjunt. I element important, i essencial és la bona acollida que tothom qui ve, té en el poble.
En resum, i com ha estat sempre la nostra gran preocupació, hem procurat donar compliment a totes les promeses electorals. Les principals s’han pogut complir, altres han quedat pel futur proper. També n’hi ha moltes que son menys conegudes però no per això menys importants, com l’elaboració del Catàleg de masies, o projectes que queden pel proper mandat.
S’ha treballat molt, i bé. Mèrit de l’equip de govern i dels tècnics i treballadors de l’ajuntament. Hem trobat una bona sintonia amb els ciutadans, i una dinàmica govern – oposició, correcte. El resultat el tenim a la vista, i en podem estar raonablement satisfets. Quatre anys més de vida, quatre anys més de millores en el conjunt del poble. Agraïm a tots els qui ho han fet possible i els encoratgem a continuar treballant per un futur millor.
Borredà, 28 de març de 2011.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?