Friday, March 25, 2011

 

AJUTS ADF - 2011

PETICIÓ AJUTS PER L’ADF – 2011
Des de fa molts anys, la Diputació de Barcelona fa una convocatòria d’ajuts destinats a les Agrupacions de Defensa Forestal de la provincia de Barcelona. Cada any, rebem un ajut destinat a la conservació i millora de camins i pistes forestals indispensables per poder accedir als boscos en cas d’incendi.
Aquest any, els ajuts s’han rebaixat degut a la minoració d’ingressos que ha tingut la Diputació, però tot i això continuarem tenint una subvenció per millorar camins. Cada any , apliquem el pla d’actuació municipal, fet per la pròpia Diputació, en el qual consten els camins que tenen prioritat.
Igualment amb aquests ajuts hem construït dipòsits d’aigua per subministrar als bombers, als vehicles de l’ADF, i els helicòpters.
En aquest moment tenim el terme municipal de Borredà ben equipat, i amb camins transitables, com per poder accedir a qualsevol indret en condicions adequades.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?