Wednesday, February 23, 2011

 

UN ENCERTAT CANVI ELECTORAL -art.Berguedà Actual

UN ENCERTAT CANVI ELECTORAL
Costa molt d’introduir canvis en els sistemes electorals. Els partits difícilment es posen d’acord per modificar sistemes que porten més de 30 anys de funcionament. Però, fa ben poques setmanes hi hagué un d’aquests acords en el Senat. Es tracta de la modificació de la llei electoral municipal en l’apartat dels municipis de menys de 100 habitants. Els que es regeixen per un Consell Obert.
En aquest cas, tots els majors de 18 anys, censats en el municipi podien votar un sol candidat, entre les llistes presentades, i qui treia més vots , automàticament era designat alcalde. Per tant, era un alcalde, sense Consistori. Un alcalde que podia nomenar un tinent d’alcalde, i un dipositari, però havia de convocar a tots els veïns de més de 18 anys per prendre els acords necessaris pel correcte funcionament dels serveis municipals. D’aquí que al funcionament se’n digués Consell Obert, perquè estava obert a la participació, amb veu i vot de tots els empadronats en el poble.
Ara, aquest sistema ha canviat i a les eleccions del 22 de maig, els veïns hauran d’elegir 3 representants, i un d’aquests elegits es convertirà en alcalde del municipi si té dos dels tres vots, com a mínim. Els veïns podran donar el seu vot a un o dos candidats presentats, però no a tres. En aquest cas el vot seria nul.
Es a dir, s’han d’elegir 3 representants, per cada ciutadà té un màxim de 2 vots. Les llistes son obertes, de manera similar als pobles entre 101 i 250 habitants en que s’elegeixen 5 regidors, però els veïns només en poden votar un màxim de 4.
En resum, amb el nou sistema els pobles de: Capolat, Gisclareny, Fígols, La Quar, Castell de l’Areny i Sant Jaume de Frontanyà, canviaran el seu funcionament, i en aquestes eleccions, els veïns elegiran 3 regidors. Aquests 3 regidors, decidiran quin d’ells esdevé alcalde, i funcionaran com un Consistori, excepte per temes d’especial rellevància, en que hauran de convocar el Consell Obert.
Es una bona modificació perquè facilita l’entrada de noves persones en el govern d’aquests petits pobles, i permet agilitzar el seu funcionament, distribuint el poder de decisió entre el Consistori, i el Consell Obert.
I facilita la pluralitat de representació en aquests municipis, i l’elecció de diverses persones, independentment per la força política que es presentin, de manera similar a com passa en els pobles una mica més grans, que tenen llistes obertes ( els de menys de 250 habitants).
Joan Roma i Cunill, President Fed.XI del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?