Tuesday, February 08, 2011

 

TREBALLS COMUNITARIS

PLANIFICACIÓ TREBALLS COMUNITARIS
L’Ajuntament va signar un conveni amb la Conselleria de Justícia per tal de que les persones a les quals se’ls hi ha retirat el carnet de conduir, puguin fer treballs comunitaris per donar compliment al que estableix el reglament.
La majoria de retirades de carnet comporten 88 hores de dedicació a treballs comunitaris, tot i que en alguns casos es pot sobrepassar aquesta xifra.
Per cada cas, l’alcalde es reuneix amb el coordinador – responsable dels treballs comunitaris i s’estableix el període de dedicació i els horaris de treball.
L’ajuntament planifica aquests treballs en funció de les hores, i l’estació en que s’han de dur a terme. Habitualment se’ls organitza per netejar camins, mantenir espais públics, ordenar magatzem municipal, o ajudar en altres activitats municipals.
Les persones , en aquesta situació, estan donades d’alta a la Seguretat Social, i sota supervisió de l’ajuntament i el coordinador de la Conselleria de Justícia.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?