Tuesday, February 01, 2011

 

TREBALLS BRIGADA D'OBRES

MILLORES SENYALITZACIÓ I ENJARDINAMENT
Aquests dies tothom pot comprovar alguns dels treballs de la brigada d’obres en matèria de canvi de senyalització, adequant velocitat dintre del casc urbà, per posar-la en els límits recomanats per les noves normatives.
Igualment s’ha posat una protecció en un tram del carrer Camí de la Roca, confluència amb carrer Barcelona, en el marc de les obres de millora d’una de les entrades al casc urbà des de la carretera de Sant Jaume. Posteriorment es renovarà el paviment de tota aquesta zona.
S’estan estudiant també millores en altres zones del poble, per tal de completar la senyalització i protecció previstes en el casc urbà.
Dintre de pocs dies es retiraran algunes de les jardineres en més mal estat, per substituir-les per altres que estan fent, els membres de la brigada d’obres. I es posaran algunes plantes a totes les jardineres, perquè tinguin un bon aspecte tot l’any, deixant espai per poder-hi plantar geranis o altres flors, a l’inici de la primavera.
Una altra de les mesures que està en marxa és la substitució d’algunes faroles, per altres de menor consum energètic. Des de fa 4 anys, l’ajuntament està procedint a modificar el sistema d’enllumenat, no solament per tenir-lo adaptat a la nova llei de contaminació lumínica, sinó també per disminuir la despesa energètica, i el cost econòmic.
Aquest dilluns l’alcalde, va assistir a una reunió a l’ajuntament de La Pobla de Lillet, amb tècnics de la Diputació de Barcelona, per estudiar i proposar algunes alternatives als actuals contractes de subministrament elèctric, per aconseguir millores econòmiques i tècniques per l’ajuntament.
Dintre dels propers mesos, està previst tenir pràcticament acabats els treballs de nova senyalització i seguretat en els espais públics, al mateix temps que es repinta el mobiliari urbà, i es substitueix el que està en mal estat, o desgastat per altre de nou.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?