Monday, February 28, 2011

 

PETÍCIÓ RESTITUCIÓ RÈTOL DE BORREDÀ

DEPARTAMENT POLITICA TERRITORIAL
DIRECCIO GENERAL DE CARRETERES
Av. Terradelles, 2 – 4
08029 BARCELONA

Borredà, 28 de febrer de 2011.

Benvolgut Sr. Director,

En Joan Roma i Cunill, alcalde – president de l’ajuntament de Borredà ( Berguedà)

EXPOSA
que des de fa molts anys, a la C-26 , a pocs metres de la cruïlla d’aquesta carretera amb la C-17, hi havia un rètol senyalitzant el municipi de Borredà.
Aquesta via de comunicació és la que uneix la comarca del Ripollès amb la del Berguedà, passant per Les Llosses. Es evident que la senyalització de Berga, és important, però igualment essencial és que hi figuri Borredà que està a mig camí.
Sense cap notificació ni cap decisió que nosaltres coneguem, el rètol ha estat retirat, i no ha estat substituït.
Es per aquest motiu que

SOL•LICITA

Que per part de la Direcció General de Carreteres, es procedeixi a col•locar un rètol indicatiu,a la C-26, senyalitzant el poble de Borredà i els quilòmetres, de distància des del municipi de Ripoll, en direcció cap a Berga.
Considerem important aquesta restitució de rètol per quan facilita la deguda informació a tots els conductors que venen per aquesta via cap el nostre municipi.
A l’espera de veure complerta aquesta petició, s’acomiada amb una cordial salutació.

L’ Alcalde – PresidentJoan Roma i Cunill
AL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERES- GENERALITAT DE CATALUNYA.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?